• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/02/08
  • تاريخ :

رسالات دکتری و فوق لیسانس که به راهنمایی و همکاری استاد شهید مرتضی مطهری نوشته شده است

الف – رسالات دکتری

1- محمد حسین ضیایی بیگدلی- فلسفه الاعجاز، 28/12/1342

2-     اسماعیل واعظ جوادی – حدوث و قدم، 31/3/1364

3-محمد جواد باهنر- اصالت انسان از نظر قرآن،  29/9/1348

4-     سید علی دانشپور- علت و معلول از نظر فلسفه ی قدیم 29/2/1349

5-     علی شفایی- تحقیق در آرای فلسفی ابن رشد و مقایسه با آرای ابن سینا، 27/2/1350

6-     حسن خواجه نوری- جبر و اختیار از نظر مذهب و فلسفه مابعدالطبیعه 2/9/1351

7- حسین خلیلی- آفرینش از دید فلسفی و نظر فلاسفه اسلامی درباره آن، 24/10/1351

8-     غلامحسین نگینی – مقایسه آراء ارسطو و ابن سینا در الهیات بالمعنی الاخص، 3/12/1351

9-     محمد تقی شریعتی – تحلیل و بررسی منطق سهروردی و مقایسه آن با منطق ارسطویی، 30/1/1352

10- احمد توانا – بررسی و تحقیق درباره کتاب محصل خواجه طوسی، 10/3/1352

11- اصغر دادبه- تحقیق در نظریات خاصه فیلسوف قرن سیزدهم مرحوم آقا علی مدرس زنوزی 10/3/1352

12- احمد خسروجردی – آرای خاصه صدرالمتالهین در علم النفس با توجه به آرای متفکران دیگر،21/2/1353

13- سید محمد حسین بهشتی- مسایل مابعدالطبیعه در قرآن، 1/11/1353

14- عبدالله شکیبا- آثار و افکار فلسفی، سید صدرالدین دشتکی، 13/11/1353

15- سید حسن اسعدی – بیان مقصود فلاسفه از اصالت وجود و اشتراک 28/11/1353

16- محمد رضا مشایی – جواهر صغارصلبه 9/2/1355

17- غلامحسین ابراهیمی دینانی – قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی 7/9/1355

18- سید مهدی امامی العریضی- بخت و اتفاق از نظر فلاسفه 24/2/1356

19- فتحعلی اکبری – مقایسه و تطبیق منطق ارسطویی اسلامی با  منطق ریاضی جدید، 26/2/1356

20- ماشاءالله طلاچیان – داوری میان ابن رشد و غزالی 21/9/1356

21- سید حسین خواب نما- معاد از نظر فلاسفه ی اسلامی، 25/2/1358

22- هرمز بهمن پور – تناسخ و تحول تاریخی آن

ب. رسالات فوق لیسانس

1- احمد علی کریمی- ترجمه ی مقاله چهارم از ما بعدالطبیعه ارسطو، 11/10/1351

2-     علی باباشهبازی – اصطلاحات فلسفی درة التاج 6/3/1352

3-     محمد هادی برومند –لذت و الم از دیدگاه روان شناسی و فلسفه ، 21/3/1352

4-     علی اصغر قطبی – مسئله تناهی ابعاد و براهینی که از طرف فلاسفه درباره آن اقامه شده است . 29/3/1352

5- حبیب الله کاظم زاده – ترجمه و تحقیق الهیات کتاب محصل ، 24/3/1352

6-     محمد هادی عبد خدایی – ازلیت و ابدیت جهان و اشتباه کاری فلاسفه درباره مصنوع بودن جهان ، 29/3/52

7-     سید هاشم احمدی علون آبادی ، حرکت و تکامل موجودات، 3/3/1352

8- محمد حسن بحری بینا باج- ترجمه و تحقیق کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو با تفسیر ابن رشد، 3/4/1352

9-     حسین خسرو آبادی – ترجمه و تحقیق قسمتی از کتاب تلویحات 4/9/1352

10- رحمت الله قاضیان – ترجمه شصت و سه صفحه شرح هدایه ملاصدرا، 28/3/1353

11- پرویز پویان – ترجمه لباب الاشارات امام فخررازی 3/4/1353

12-عبدالمهدی رشیدی – فلسفه چیست، 5/4/1353

13- حبیب روحانی – ترجمه و تحقیق از کتاب شرح هدایه (الهیات بالمعنی الاخص )، 14/4/1353

14- سید حسن افتخارزاده – ترجمه و تحقیق قسمتی از کتاب شرح هدایه، 15/4/1353

15- غلامرضا صفایی- ترجمه و تحقیق افلاطون فی الاسلام، 23/7/1354

16- عزت سعید فر – ترجمه ی بخشی از کتاب شرح هدایه ، 30/10/1353

17- گل بابا، سعیدی کلیشمی – ترجمه و تحقیق مطارحات فلسفه بین کاتبی و طوسی 28/3/1354

18- ابراهیم تدین – ترجمه و تحقیق افلاطون فی الاسلام 10/4/1354

19-  سید مصطفی روحانی – ترجمه و تحقیق رساله ی تحصیل السعاده فارابی 31/6/1354

20- محمد نصیری – ترجمه و تحقیق افلاطون فی الاسلام، 23/7/1354

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName