• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/08/03
  • تاريخ :

محبت و دوستی ( قسمت چهارم )

گل ، گل مرداب

46 - وست داشتن بدین معناست كه خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم .

47 - سی به حساب می آید كه دیگران را به حساب آورد.

48 - مهمترین ارزش های زندگی در وجود كسانی است كه دوستشان دارید و كسانی كه دوستتان دارند.

49 - دوست داشتن بدین معناست كه خوشبختی خودمان را خوشبختی دیگران بدانیم.

50 - دوست آن است كه با تو راست گوید، نه آن كه دروغ تو را راست انگارد.

51 - دوستان را در خلوت توبیخ  كنید و در ملاء عام تحسین .

52 - دوست از در بیرون كنند، اما از دل بیرون نكنند.

53 - دوست را دشمن توان كرد، ولی دشمن را دوست گردانیدن دشوار بود.

54 - دوست واقعی آن است كه پشت سر دوست هم صدیق باشد.

55 - دوستِ همه كس ، دوست هیچ كس نیست .

56 - دوستی بی سبب می شود، دشمنی بی سبب نمی شود.

57 - دوستی معلول نیازمندی های بشر است .

58 - محبت دیده را كور و گوش را كر می كند.

59 - میوه درخت تواضع ، دوستی و ثمره كشت تكبر ، دشمنی است.

60 - بدترین دوستان آن است كه هنگام آسایش با تو پیوسته و روز سختی از تو گسسته باشد.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName