• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/08/03
  • تاريخ :

با حضور محمدرضا شفیعی كدكنی

شب شعر « ‌دنیای آویزان» در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد

شب گذشته با حضور دكتر محمدرضا شفیعی كدكنی ـ شاعر و استاد دانشگاه ـ و استادان گروه ادب دانشگاه تربیت معلم تهران، شب شعر « دنیای آویزان» در واحد كرج این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش ایسنا : در این شب شعر كه به همت امور فوق برنامه و كانون شعر و ادب دانشگاه تربیت معلم برگزار شد، دانشجویانی از دانشگاه‌های شاهد،‌ امیركبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، الزهرا و تربیت معلم، به شعرخوانی پرداختند.

دانشجویان یادشده از كانون‌های شعر و ادب دانشگاه‌های تهران در این شب شعر شركت كرده بودند.

UserName