• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

خداوند در قلب مومن

گفت پیغمبر كه حق فرموده است

من نگنجم در خم بالا و پست

در زمین و آسمان و عرش نیز

من نگنجم، این یقین دان، ای عزیز

در دل مومن بگنجم، ای عجب

گر مرا جویی، در آن دل‌ها طلب

 گفت: ادخل فی عبادی، تلتقی

جنه من رویتی یا متقی

     "دفتر اول"

مولانا در این ابیات اشاره دارد به حدیثی از رسول اعظم صلی الله علیه و آله: لایسعنی ارضی ولا سمائی و یسعنی قلب عبدی المومن؛ زمین و آسمان من، گنجایش مرا ندارد ولی دل بنده‌ی مومن گنجایش مرا دارد.

این ابیات مولوی شاید اشاره‌ای باشد به لطیفه‌ی:

قد عرف نفسه؛ فقد عرف ربه، بدین معنا كه به چپ و راست و بالا و پایین و شرق و غرب متوجه مشو؛ او را در دورها جستجو مكن؛ خدای را در خود بجو كه او در مكان نمی‌گنجد و زمان نمی‌تواند او را درنوردد؛ آن ذات مطلق و حی قادر و محبوبِ محبان و معشوق عاشقان را در بارگاه مقدسِ قلب و روح مومن بیاب.

بیت آخر مولانا اشاره‌ای است به آیه 27 از سوره فجر: «یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی»؛ هان ای نفس آرام یافته، سوی پروردگارت كه تو از او خشنودی و او از تو خشنود است باز گرد و در زمره بندگان من درآی؛ و به بهشت من وارد شو .

منبع:http://www.monadi.comگردآوری و توضیح: سعید اعتماد مقدم

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName