• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

شخصیت آدمیان و تظاهرات بیرونی آن


گفت پیغمبر: به تمیز كسان                             مرء مخفی لدی طی اللسان

رنگ رو از حال دل دارد نشان                            رحمتم كن، ‌مهر من در دل نشان

رنگ رویِ سرخ دارد، بانگ شكر                        بانگ روی زرد باشد صبر و نُكر

"دفتر اول مثنوی"

نٌكر: ناخوشایندی، ‌ناراحتی

مولانا در بیت اول اشاره دارد به حدیثی كه آن را نبوی دانسته‌اند: «المرء فی لسانه لا فی طیلسانه» ‌جوهر آدمی زیر زبانش پنهان است نه زیر لباسش .

علی علیه السلام می‌فرماید :

«تكلموا تعرفوا، فان المرء ‌مخبوء ‌تحت لسانه»؛ سخن بگویید تا شناخته شوید، ‌همانا مرد (آدمی) زیر زبانش پنهان است .

مولانا در این ابیات ارتباط میان شخصیت و شاكله‌ی آدمی و تظاهرات بیرونی او سخن می‌گوید و فعل و گفت (كردار و گفتار) حالات روحی و رنگ چهره را گواه ضمیر می‌داند و نشان شخصیت آدمی .

فعل و گفت آمد گواهان ضمیر                        زین دو بر باطن تو استدلال گیر

منبع:HTTP://WWW.MONADI.COM

گردآوری و توضیح: سعید اعتماد مقدم

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName