• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:50
  • تاريخ :

یك موتور با دو سیم پیچ

در اینجا در صدد آن هستیم تا موتوری بدون آهن ربای دائمی بسازیم. به جای آهن ربا، ما از یك سیم پیچ دیگر استفاده می كنیم. این سیم پیچ اصطلاحاً "سیم پیچ میدان" نامیده می شود و سیم پیچی كه حركت می كند آرمیچر نام دارد.

 

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند. ساده ترین راه برای این كار جای گزینی آهن ربای دائمی با یك سیم پیچ متصل به باتری دوم است. اما ما می توانیم در باتری دوم صرفه جویی نموده برق كمتری تلف كنیم، برای این منظور سیم پیچ ها را همانند شكل زیر می بندیم.

یك موتور با دو سیم پیچ

 

شكل بالا چگونگی حركت الكترون ها در سیم پیچ را نشان می دهد. الكترون ها از محلی كه به قطب منفی وصل است شروع به حركت می كنند. آنها داخل حلقه های سیم پیچ میدان حركت می كنند تا به اولین حلقه تكیه گاه در سمت راست برسند. از آنجا، آنها در سیم پیچ میدان جریان می یابند، و آنقدر می روند تا به سر دیگر آرمیچر رسیده و به حلقه تكیه گاه سمت چپ جریان یابند. از آنجا، آنها به پایه مثبت باتری باز می گردند.

شما می بینید وقتی جریان در یك سیم پیچ جریان می یابد، در سیم پیچ دیگر نیز جریان دارد. وقتی آرمیچر نیم دور میزند، عایق، جریان آرمیچر را قطع می كند، و در ادامه جریان سیم پیچ میدان نیز قطع می گردد.

از آنجا كه هر دو سیم پیچ با هم خاموش و روشن می شوند، ما شرایطی نداریم كه یكی روشن و دیگری خاموش باشد. این موضوع مانع اتلاف انرژی می گردد.

یك موتور با دو سیم پیچ

تصویر بالا موتور كامل را نشان می دهد. در این موتور ما از سه نوع سیم (رنگی) مختلف استفاده نموده ایم تا شما بهتر متوجه اجزاء مختلف شوید.

سیم ضخیم سبز رنگ، سیم پیچ میدان است. این سیم پیچ حدود ٥٠ دور سیم دارد و حول باتری بزرگ پیچیده شده است. انتهای سیم حول سیم پیچ حلقه شده است تا آنها را محكم نگه دارد، دقیقاً شبیه آن كاری كه ما در سایر موتور ها انجام داده ایم.

یك انتهای سیم ، سیم پیچ میدان كاملاً لخت شده، و به شكل حلقه در آمده تا اولین تكیه گاه تشكیل شود. انتهای دیگر سیم پیچ میدان به یك طرف باتری وصل شده است.

سیم قهوه ای تكیه گاه دیگر را تشكیل داده است. یك طرف آن كاملاً لخت شده و به شكل حلقه در آمده است، و طرف دیگر این سیم (قهوه ای) چند دور حول سیم پیچ میدان حلقه شده است تا تكیه گاه محكمی ایجاد گردد. سپس این سیم به سر آزاد باتری متصل می گردد.

آرمیچر با سیم نازك سبز ساخته شده، و به همان روشی كه شما در موتور های قبلی دیده بودید شكل داده شده است. دو عدد دانه تسبیح آرمیچر را در مركز نگه داشته است.

این موتور به خوبی با باتری بزرگ كار می كند، و باتری ٩ ولتی باعث چرخش سریع آن می شود.

 

بازگشت

UserName