• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:49
  • تاريخ :

انواع دنباله ها

انواع دنباله ها

علاوه بر ایجاد ظاهری رنگی و زیبا، دنباله ها كاربردهای عملی نیز دارند. آنها بادبادك را در هوا پایدارتر می كنند و برای بسیاری از طرح ها (مثل الماس دو بعدی و دیگر بادبادك ها با بادبان مسطح) ضروری هستند.

انواع دنباله ها

 

درس بعدی

درس قبلی

 

UserName