• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:49
  • تاريخ :

آنچه شما نیاز دارید

در دروس آینده، برای ساختن اغلب بادبادك ها لازم است وسایل و ابزارهایی را از لوازم تحریری یا فروشگاه های بادبادك تهیه كنید.

همچنین به وسایل ساده خانگی و محوطه خوبی برای كار نیاز دارید (ساخت بادبادك احتیاج به فضای بزرگی دارد).

 

آنچه شما نیاز دارید

 

 

بازگشت

UserName