• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:49
  • تاريخ :

شش ضلعی

طرح بادبادك شش ضلعی از كشور یونان، سرزمین دریا و خورشید تابان، برگرفته شده است. در یك روز آفتابی، حاشیه های رنگی و دنباله بلند باعث می شود این بادبادك بسیار زیبا به نظر برسد. برای ساخت آن شما به سوراخ كاری با دریل نیاز دارید- سعی كنید برای این كار از یك بزرگتر كمك بگیرید.

بر روی یك ورق روزنامه بزرگ طرحی همانند شكل روبرو رسم كنید. به كمك نقاله، هر زاویه را 60 درجه در نظر بگیرید.

بادبادک شش ضلعی

میله های چوبی با مقطع مربع 5 میلیمتری و طول 800 میلیمتر ببرید. انتهای آنها را با سوهان صاف كنید. به كمك یك مته كوچك، سوراخ هایی به قطر 3 میلیمتر در انتهای هر میله بوجود آورید.

بادبادک شش ضلعی

تركه ها را با چسب نواری بر روی طرح (یكی بر روی دیگری) بچسبانید. مطمئن شوید سوراخ ها در كنار قرار گرفته باشند. سپس میانه تركه ها را با نخ محكم ببندید. طرح را از زیر تركه ها بردارید.

بادبادک شش ضلعی

چهار سوراخC،B،A وD بر روی تركه ها (به فاصله 5 میلیمتر از انتهای آن) بوجود آورید. اینها برای نخ های اتصال هستند. سپس سوراخ هایF وE را به فاصله 8 میلیمتر از انتهای میله بوجود آورید. به تمام این سوراخ ها حلقه هایی پیچ كنید.

بادبادک شش ضلعی

تركه ها را با نوار چسب به ورق بزرگ قهوه ای بچسبانید. دقت كنید حلقه ها رو به پایین باشند. همانند شكل كاغذ را به شكل شش ضلعی ببرید. تركه ها را 50 میلیمتر بلندتر از بادبان در نظر بگیرید.

بادبادک شش ضلعی

به كمك رنگ پوستر بادبان را تزیین كنید یا اشكال رنگی را به آن بچسبانید. نخ ماهی گیری یا نخ محكمی را از سوراخ های كناری تركه ها عبور دهید. این نخ حاشیه بادبادك را نگه می دارد.

بادبادک شش ضلعی

سوراخ ها و شیارها

 

به جای سوراخ كاری كناره ها، شما می توانید به كمك چاقو شیارV شكلی در انتهای هر تركه بوجود آورید. در حین سوراخ كاری با دریل، همیشه از یك بزرگتر بخواهید به شما كمك كند.

بادبادک شش ضلعی

چهار تكه نخ بادبادك به عنوان نخ اتصال ببرید. یك طرف هر كدام را به حلقه هایC،B،A وD گره بزنید. سپس طرف دیگر را به حلقه ی كنترل گره بزنید. شما بایستی طول نخ ها را طوری تنظیم كنید كه اگر بادبادك را از حلقه آویزان می كنید چهار نخ ( همانند شكل زیر) در نقطه ای بالای میانه نقاطC وD به هم برسند.

بادبادک شش ضلعی

دو نخ دیگر ببرید و آن را به حلقه هایE وF گره بزنید. انتهای دیگر آنها را طوری به هم گره بزنید تا موازی لبه های بادبادك شوند.

بادبادک شش ضلعی

دنباله ای از تكه پلاستیك های رنگی (كیسه فروشگاه ها خیلی خوب هستند) درست كنید. سعی كنید طول آن 3 متر باشد- ممكن است شما بعداً آن را بیشتر كنید.

بادبادک شش ضلعی

 

حاشیه هایی از پلی اتیلن یا كاغذ بسازید. شش تكه حاشیه (به پهنای 80 میلیمتر) به طول وجه جانبی بادبادك ببرید. این حاشیه ها را روی نخ خم نموده و با نوار چسب بچسبانید.

بادبادک شش ضلعی بادبادک شش ضلعی

بادبادک شش ضلعی

 

بازگشت

UserName