• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:48
  • تاريخ :

مار سیاه

 

جلوه مار سیاه در آسمان و حركت های پیچ واپیچش كافی است تا اغلب پرندگان و حیوانات را بترساند؟!

این بادبادك از كیسه زباله و تركه های پلاستیكی ساخته می شود.

مار سیاه

سه تكه میله پلاستیكی به قطر ٣-٢ میلیمتر را بریده و (همانند شكل) آنها را با نوار چسب به هم بچسبانید.

مار سیاه

كیسه زباله ای را برید و آن را روی سطحی به گسترانید. تركه عمودی و پایه را چسب بزنید. اطراف آن را ببرید، حدود ٢٠ میلیمتر از دور تا دور آن باقی بگزارید.

مار سیاه

میله بالایی را خم كنید به طوری كه انتهای آن١١٠ میلیمتر پایین تر از نوك قرار گیرد. پلاستیك را روی میله قرار داده با نوار چسب بچسبانید و در پایان اضافه آن را ببرید.

مار سیاه

كناره ها را نوار چسب بزنید، این كار به استحكام بادبادك می افزاید و مانع شكافته شدن آن در تندبادها یا هنگام پایین آمدن آن به زمین می شود.

مار سیاه

باقی كیسه زباله را به نوارهایی به پهنای ١٦٠ میلیمتری ببرید. آنها را به كمك نوار چسب به هم بچسبانید تا دنباله بلندی بدست آید. دنباله را با نوار چسب به بادبادك وصل كنید. همانند شكل دو سوراخ بوجود آورید و به آنها نخ اتصال وصل كنید- اگر مایل بودید قدرت پرواز بادبادك را افزایش دهید مكان نخ اتصال را تنظیم كنید. نخ های اتصال را به حلقه ی كنترل وصل كنید.

مار سیاه

 

بازگشت

UserName