• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

سوت

بدون استفاده از صدایتان اصوات عجیب و غریب تولید كنید!

 

وسایل مورد نیاز

 

وسایل مورد نیاز

همه آنچه كه نیاز دارید عبارت از یك تكه پلاستیكی است.

 

با تمرین، این وسیله می تواند صدایی شبیه فریاد یك حیوان وحشی را بوجود آورد.

 

١- یك نوار پلاستیكی را بین شست و كف دستانتان (به طور كشیده) قرار دهید.

مراحل تولید صدا

٢- به شدت روی نوار بدمید. نوار صدای بلند (شبیه فریاد) را بوجود می آورد.

 

روي نوار بدميد

 

١- با فشار یك طرف نی را را صاف كنید. كناره ها را ببرید تا به شكل نقطه (تیز) در آید.

مراحل تولید صدا

٢- طرف نوك تیز نی را در دهان قرار دهید و به شدت در آن بدمید (فوت كنید). جیغ خارق العاده ای از آن خارج می شود.

 

نحوه تولید صدا

 

بازگشت

UserName