• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:47
  • تاريخ :

گیتار كشی

با تعدادی كش آهنگ بسازید. كش ها را روی قوطی حلبی بكشید و به آنها ضربه بزنید. صدای گیتار خارج می شود. این آزمایش به شما كمك می كند كه بفهمید كه چگونه لوازم زِهی كار می كنند.

 

وسایل مورد نیاز

 

وسایل ساخت گيتار كشي

 

١- نوارهای كشی را از طول روی قوطی حلبی بكشید.

گيتار كشي

٢- كش ها را كشیده و رها كنید و ببینید چه نوع صدایی می سازند. بیش از اندازه ملال آور است!

گيتار كشي 

٣- روی طرفین قوطی حلبی و در زیر كش ها دو قلم قرار دهید.

گيتار كشي

٤- مجدداً كش ها را كشیده و رها كنید. صدا خیلی صاف تر از قبل خواهد بود.

گيتار كشي

اصوات زِهی

 

نوازنده گیتار با یك دست بر روی تار فشار می آورد و با دست دیگر روی آنها ضربه می زند. با كوتاه و بلند كردن قسمتی كه نوسان می كند صدای تار زیر و بم می شود.

گیتار

بازگشت

UserName