• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:47
  • تاريخ :

مدل پله برقی با نیروی دست

یك مدل پله برقی بسازید و ببینید چگونه پله ها در بالا و پایین مسیر همتراز هستند اما در حین بالا و پایین رفتن به شكل پلكان در می آیند. در پله برقی پله ها زنجیر وار به یكدیگر متصلند.

 

 

هر پله دارای یك جفت چرخ در جلو و یك جفت چرخ در عقب می باشد. البته یك جفت از آنها بالاتر از دیگری قرار داشته و روی دو جفت ریل متفاوت (كه در زیر پله ها هستند) حركت می كنند. دو ریل بیرونی چرخ های بالایی را حمل می كنند و دو ریل داخلی چرخ های پایینی را تحمل می كنند. در بالا و پایین مسیر پله برقی، ریل های داخلی طوری در زیر ریل بیرونی قرار می گیرند كه پله ها در یك سطح باشند. در میانه راه، هر دو جفت ریل نسبت به زمین تحت زاویه ٤٥ درجه قرار گرفته اند، به طوری كه پله ها به شكل صحیح بالا و پایین بروند.

 

 توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

 

وسایل مورد نیاز

 

وسایل ساخت پله برقی

مقوای چندلایه، نوار چسب دو طرفه، ١٢ مهره به پهنای ٥ میلیمتر و ٢٤ مهره كوچك (همه آنها بایستی بتوانند حول میله بچرخند)، ریسمان، كاتر، مقوای ضخیم، مداد، قیچی، چاقو، چسب چوب، پرگار، سه میله ١٢ سانتیمتری و سه میله ٧.٥ سانتیمتری، خط كش فلزی، خط كش

 

١- مقوای چندلایه را همانند شكل زیرین ببرید. ریل های داخلی را با فاصله انداز و نوار چسب دوطرفه به هم وصل نمایید. به همین نحو، ریل های بیرونی را به فاصله انداز و به ریل های داخلی وصل كنید.

 

ساخت پله برقیساخت پله برقی

 

ساخت پله برقی

 

٢- مربعی به ابعاد ٢.٥ سانتیمتر روی وسط دو قسمت كناری هر پله بكشید. به كمك میله، سوراخ هایی در گوشه های روبروی (قطری) هر مربع ایجاد كنید.

ساخت پله برقی

 

٣- یك قسمت كوچك مستطیلی بین قسمت های جانبی بچسبانید (به شكل زیر نیز توجه كنید). با چسب قسمت بالایی را به قسمت های جانبی وصل كنید. به همین نحو دو پله دیگر نیز درست نمایید.

 

ساخت پله برقی

قطعات پله برقی

ساخت پله برقی

 

 

٤- میله كوتاهی از هر جفت سوراخ رو هر پله عبور دهید تا محور پایینی حاصل شود. مهره های بزرگ را اضافه كنید، مطمئن شوید آنها می توانند روی ریل های داخلی بچرخند. یك مهره كوچك روی انتهای هر میله بچسبانید تا مهره های بزرگ از میله خارج نشوند.

ساخت پله برقی

 

 

٥- چهار نوار به طول ٨.٥ سانتیمتر از مقوای ضخیم ببرید. به كمك پرگار، سوراخ هایی به فاصله ٧.٥ سانتیمتر روی هر نوار بوجود بیاورید و سپس با میله سوراخ ها را بزرگ كنید.

 

 

 

٦- میله بالایی (بلند) را به پله ها اضافه كنید. آنها را با باریكه های مقوایی به هم وصل كنید. مهره های بزرگ را اضافه كنید. مطمئن شوید آنها میتوانند حول میله بچرخند. فاصله انداز های كوچك و مهره های كوچك را بچسبانید.

ساخت پله برقی
قطعات پله برقی

٧- نخی به انتهای محور بالایی پله اول گره بزنید. پله ها را روی ریل ها قرار دهید به طوری كه محور بالایی روی ریل های بیرونی و محور پایینی روی ریل های داخلی قرار گیرد. با كشیدن نخ پله ها را در پله برقی به بالا بكشید.

 

ساخت پله برقی

 

بازگشت

UserName