• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/02/11
  • تاريخ :

ماخذشناسى آثار مكتوب پيرامون زندگى، شخصيت، آراء استاد

كتب استاد مطهري

اشاره

هر آن‏چه نويسند و گويند و بخواهند مقام آن شهيد مطهر و منزلت انديشه‏ها و آثارش را بنمايانند، نكته‏اى از هزاران نيز نخواهد شد و هم‏چنان قدر آن عزيز سفر كرده كه هزاران قافله دل، همره اوست ناشناس و ناآشنا باقى خواهد ماند و هرچه از زبان و قلم عاشقان مطهرى تراود، فقط اداى دينى است‏ به ساحت‏سپيد آن شهيد سرخ سيما.

آنچه در پى مى‏خوانيد نشانى شمه‏اى از واگويه‏هاى نشر، در خصوص زندگى، آثار، انديشه‏ها و شخصيت اين فريد دهر و علامه عصر است و ان‏شاء الله مقبول پژوهندگان و رهروان راه روشن مطهرى افتد.

 

1 . آفتاب احياگران «سيرى تحليلى در انديشه‏هاى استاد شهيد مطهرى‏»، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات تجلى، 1380، 192 صفحه، رقعى.

2 . آزادى اجتماعى (تفكر، عقيده، قلم، بيان) در نگاه شهيد مطهرى، مرضيه مكارى اميرى، تهران، انتشارات اميرى، 1381، 156 صفحه، رقعى .

3 . آزادى از نگاه استاد مطهرى، حسين يزدى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1379، 268 صفحه، رقعى .

4 . آشنايى با قرآن; خلاصه آثار شهيد مرتضى مطهرى «دفتر پنجم‏» ، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1379، 390 صفحه، رقعى .

5 . آيينه و آفتاب; سرگذشت زندگى شهيد مطهرى، ناصر نادرى، تهران، كتاب‏هاى قاصدك، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1378، 89 صفحه، رقعى .

6 . آزادى سياسى در انديشه آيت‏الله مطهرى و آيت‏الله بهشتى، شريف لك‏زايى، قم، بوستان كتاب، 1382، 160 صفحه، رقعى .

7 . آسيب‏شناسى دينى از منظر استاد شهيد آية‏الله مطهرى، سيد مهدى جهرمى و محمد باقرى، تهران، نشر هماهنگ، چاپ دوم، 1378، 467 صفحه، وزيرى .

8 . آسيب‏شناسى دينى از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، على‏اصغر خندان، تهران، مركز آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامى، 1380، 677 صفحه، وزيرى .

9 . احياى تفكر دينى; يادنامه استاد مطهرى و استاد سيد غلام سعيدى، محمدحسين حميدى و محمدعلى تابعى، مؤلف، 1379، 254 صفحه .

10 . از آينه تا جمال با درنگى بر آراء علامه طباطبائى و استاد شهيد مطهرى، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات وثوق، 1382، 218 صفحه، رقعى .

11 . استاد شهيد مرتضى مطهرى به روايت اسناد، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1379، 388 صفحه، وزيرى .

12 . استاد مطهرى در گذر انديشه‏ها، على باقى نصرآبادى، كاشان، انتشارات سامرى، 1374، 206 صفحه، وزيرى .

13 . استاد مطهرى و روشنفكران، اكبر رحمتى، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1380، 152 صفحه، وزيرى .

14 . استاد مطهرى و دغدغه اسلام‏اصيل، حميدنگارش و على باقى‏نصرآبادى، تهران، لوح‏محفوظ، 1379، 240 صفحه، رقعى .

15 . اصول فقه در آثار شهيد مرتضى مطهرى، سيد جواد رضوى، قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى انصارى، 1378، 144 صفحه، رقعى .

16 . التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهرى، محسن آژينى، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1369، 163 صفحه، رقعى .

17 . امام‏حسين عليه السلام از ديدگاه شهيد مطهرى، على باقى نصرآبادى، تهران، انتشارات سپهر انديشه، 1381، 176 صفحه، رقعى .

18 . امام حسين عليه السلام از زبان استاد شهيد مرتضى مطهرى، عباس عزيزى، قم، انتشارات صلاة، 1381، 415 صفحه، رقعى .

19 . امام حسين عليه السلام و واقعه كربلا در آثار علامه شهيد مطهرى (جزوه)، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه)، دفتر تبليغات اسلامى، بى‏تا، 48 صفحه، وزيرى .

20 . انسان بر آستان دين: خلاصه آثار استاد شهيد مطهرى، «دفتر سوم‏» ، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1380، 306 صفحه، رقعى .

21 . انديشه مطهر (سيرى در افكار استاد شهيد مطهرى)، سيدمحمد حسينى و محمدجواد رودگر، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى، 1379، 202 صفحه، رقعى .

22 . انديشه مطهر; مرورى بر شخصيت و افكار استاد شهيدمرتضى مطهرى، على باقى نصرآبادى، قم، انتشارات منبع، 1380، 200 صفحه، رقعى .

23 . انفكاك تعقل از تدين; بررسى علل و زمينه‏هاى خارجى‏گرى و مميزات خوارج از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمدحسن بحرينى و حسين محمد نوازى، تبريز، هيات مكتب‏الشهداى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه‏هاى تبريز و علوم پزشكى، 1378، 142 صفحه، رقعى .

24 . انقلاب اسلامى از ديدگاه شهيد مطهرى، على تاجدينى، تهران، شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى، چاپ دوم، 1374، 175 صفحه، رقعى .

25 . اهتراز روح مباحثى در زمينه زيبايى‏شناسى و هنر; گرد آمده از آثار استاد شهيد مطهرى، على تاجدينى، تهران، سازمان‏تبليغات‏اسلامى‏حوزه‏هنرى، 1369، 483صفحه، وزيرى .

26 . بازفهمى انديشه‏هاى استاد مطهرى (مجموعه مقالات)، تهران، نهاد نمايندگى مقام معظم‏رهبرى در دانشگاه‏ها، پژوهشكده فرهنگ و معارف، دفتر نشر معارف، 1381، 279 صفحه، رقعى .

27 . بررسى مقايسه‏اى مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهرى، شريعتى، سيد قطب)، عليرضا مرامى، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378، 200 صفحه، وزيرى .

28 . بزرگداشت‏شهادت استاد متفكر مرتضى مطهرى، انجمن اسلامى نيروى هوايى (تهيه‏كننده)، بى‏جا، انجمن اسلامى نيروى هوايى، 1359، 54 صفحه، وزيرى .

29 . بر فراز انديشه; روايتى از جلوه استادى شهيد مطهرى در دانشگاه، على تاجدينى، قم، دفتر نشر معارف، 1382، 336 صفحه، رقعى .

30 . بهار روح استاد مطهرى و نسل جوان، محمد صالحى انديمشكى، قم، نبوغ، 1381، 200 صفحه، رقعى .

31 . پاره‏اى از خورشيد; گفته‏ها و ناگفته‏ها از زندگى استاد شهيد مرتضى مطهرى، اميررضا ستوده و حميدرضا ناصرى، تهران، مؤسسه نشروتحقيقات‏ذكر، 1378، 567 صفحه، وزيرى .

32 . پرتوى از خورشيد پر فروغ امام على عليه السلام در آثار استاد شهيد آية‏الله مطهرى، سيد محمدتقى حسينى‏منش، قم، انتشارات سبط اكبر، 1379، 399 صفحه، وزيرى .

33 . پيش درآمدى بر جامعه‏شناسى دين از منظر استاد مطهرى، رضا دژاكام، تهران، نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، دفتر نشر معارف، 1380، 120 صفحه، رقعى .

34 . تاريخ اسلام در آثار شهيد مطهرى، جلد 1و2، سيد سعيد روحانى، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، دفتر نشر معارف، چاپ دوم، 1381، 373 + 336 صفحه، وزيرى .

35 . تاوان عشق; سوگنامه معلم شهيد استاد مرتضى مطهرى، جواد محقق، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم، 1378، 216 صفحه، رقعى .

36 . تئوديسه و عدل الهى; مقايسه‏اى بين آراء لايب نيتس و شهيد مطهرى، مهين رضايى، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1380، 230 صفحه، رقعى .

37 . تبليغ و مبلغ در آثار شهيد مطهرى، عبدالرحيم موگهى، قم، بوستان كتاب، چاپ دوم، 1381، 368 صفحه، وزيرى .

38 . تفسيرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم علامه سيد محمدحسين طباطبائى با پاورقى شهيد مطهرى، محمدباقر شريعتى سبزوارى، قم، بوستان‏كتاب، 1381، 312صفحه، وزيرى .

39 . تمثيلات و تشبيهات در آثار استاد شهيد مطهرى، عليرضا رجالى تهرانى، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1375، 456 صفحه، رقعى .

40 . تن پاره امام; سرى مجموعه شعرهاى مذهبى; جلد نهم «ويژه‏نامه شهيد مطهرى‏» ، جواد محقق، بى‏جا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1360، 24 صفحه، رقعى .

41 . جلوه‏هاى معلمى استاد مطهرى، وزارت آموزش و پرورش; سازمان پژوهش و برنامه‏ريزى آموزشى، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، 1369، 316 صفحه، وزيرى .

42 . حاصل عمر; سيرى در انديشه‏هاى فلسفى و كلامى استاد مطهرى «جلد اول‏» فلسفه، عبدالله نصرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1382، 494 صفحه، رقعى .

43 . حكايت‏ها و هدايت‏ها در آثار استاد شهيد آية‏الله مرتضى مطهرى، محمدجواد صاحبى، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه‏علميه‏قم، چاپ‏سيزدهم، 1379، 428صفحه، رقعى .

44 . حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهرى، محمدحسن قدردان قراملكى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379، 216 صفحه، رقعى .

45 . حوزه و روحانيت از ديدگاه شهيد آيت‏الله مطهرى، داود شهرويى، انتشارات پارسايان، 1379، 136 صفحه، رقعى .

46 . خاطرات من از استاد شهيد مطهرى، على دوانى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 122 صفحه، رقعى .

47 . خدا زيباست; نگاهى نو به كتاب «مساله حجاب‏» نوشته متفكر شهيد مرتضى مطهرى، ناصر نادى و ... ، تهران، انتشارات موج ادب، چاپ دوم، 1381، 40 صفحه، رقعى .

كتب استاد مطهري

48 . خلاصه مطالب مهم يك كتاب (نظرات اقتصادى شهيد مطهرى)، رضا استادى، مشهد، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مجمع بررسى‏هاى اقتصادى اسلامى، 1367، 26 صفحه .

49 . خلاصه مقالات دومين گردهمايى بازشناسى انديشه‏هاى شهيد مطهرى (مطهرى و نگرش جامع‏گرايانه)، مشهد، ستاد دومين گردهمايى ... ، 1376، 39 صفحه .

50 . خلاصه مقالات همايش رويكردهاى شهيد مطهرى به دين و جامعه «ويژه‏نامه‏» ، ستاد بزرگداشت رويكردهاى شهيد مطهرى به دين و جامعه، تهران، 1378، 21 صفحه .

51 . داستان امام راستان; نود داستان درباره امام على عليه السلام به روايت‏شهيد مرتضى مطهرى، حسين عليزاده و سيد مجتبى ضميرى، تهران، دفتر نشر معارف، 1379، 253 صفحه، رقعى .

52 . داستان‏هاى استاد (جلد 1 - 3)، عليرضا مرتضوى كرونى، تهران، كانون فرهنگ و هنر اسلامى، چاپ پنجم، 1364، رقعى .

53 . داستان‏هاى معنوى در آثار شهيد مطهرى، لطيف راشدى، قم، انتشارات تحول‏آفرين، 1381، 456 صفحه، وزيرى .

54 . درآمدى بر شخصيت، انديشه و كتاب‏شناسى استاد شهيد مرتضى مطهرى، قم، معاونت تربيتى مركز جهانى علوم اسلامى، اتحاديه انجمن‏هاى فرهنگى طلاب، بى‏تا، 187 صفحه، رقعى .

55 . درآمدى بر انديشه سياسى استاد مطهرى، على تاجدينى، تهران، هماهنگ، 1381، 214 صفحه، رقعى .

56 . درس و زندگى (درس‏هاى آموزنده براى همه) ; زندگى‏نامه و خاطراتى شيرين و آموزنده از زندگى چهار علامه فرزانه (علامه سيد محمدحسين طباطبائى، علامه محمدتقى جعفرى، علامه مرتضى مطهرى، علامه حسن‏زاده آملى)، سيد رضا حسينى، قم، انتشارات تپش، 1380، 134 صفحه، رقعى .

57 . در سنگر عفاف; حضرت فاطمه زهرا و زينب كبرا عليها السلام در آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى، حسين احمدى، بى‏جا، بى‏نا، 1378، 89 صفحه، رقعى .

58 . دفاع از فلسفه; اداى احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبائى و شهيد مطهرى به مناسبت دفاع از فلسفه، رضا داورى اردكانى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1366، 124 صفحه، وزيرى .

59 . ديدگاه‏هاى شهيد مطهرى در باب مديريت تعليم و تربيت، حبيب پناهى، تهران، انتشارات سميه، 1380، 36 صفحه، رحلى .

60 . دين و اخلاق (با درنگى بر انديشه‏هاى استاد مطهرى)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، پژوهشكده فلسفه و حكمت (تهيه و تدوين)، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1382، 292 صفحه، رقعى (در حال چاپ)

61 . دين و دوران; خلاصه آثار شهيد مطهرى «دفترششم‏» ، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1381، 314 صفحه، رقعى .

62 . رمز موفقيت استاد مطهرى، حميد نگارش و على باقى نصرآبادى، قم، نشر خرم، چاپ سوم، 1379، 228 صفحه، رقعى .

63 . روحانيت از ديدگاه علامه شهيد مرتضى مطهرى، فرهاد ربيعى و اكبر ايروانى و ... ، اصفهان، كميته فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه اصفهان، بى‏تا، 110 صفحه، وزيرى .

64 . روشى در تدريس عقايد; مقدمه‏اى بر شناخت مكتب با استفاده از مقدمه‏اى بر جهان‏بينى اسلامى استاد شهيد مطهرى، على‏محمد اسدى، بى‏جا، بى‏نا، 1363، 64 صفحه، رقعى .

65 . زندگى و مبارزات استاد شهيد مرتضى مطهرى، بى‏جا، انتشارات محمد، بى‏نا، 64 صفحه، جيبى .

66 . سرگذشت مطهر; زندگى‏نامه استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمدعلى دهقانى، (دانا)، تهران، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، 1379، 108 صفحه، وزيرى .

67 . سرگذشت‏هاى ويژه از زندگى استاد شهيد مرتضى مطهرى (جلد 1 - 3)، جمعى از فضلا و ياران، تهران، ذكر، چاپ ششم، 1370، 190+ 172+ 173 صفحه، رقعى .

68 . سلسله بحث‏هاى انديشه‏شناسى استاد مطهرى، محمدجواد رودگر، تنكابن، كانون پرورشى شهيد صالحى تنكابن، (70 - 1367) ; چالوس، دفتر نشر فرهنگ اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نوشهر و چالوس (جزوات) .

69 . سياست از ديدگاه علامه شهيد مرتضى مطهرى، محمدرضا خباز، تهران، انتشارات زعيم، 1382، 128 صفحه، وزيرى .

70 . سيرى در آثار استاد شهيد مطهرى، ستاد برگزارى مراسم بزرگداشت‏سالگرد شهادت، بى‏جا، 1359، 236صفحه، رقعى .

71 . سيرى در انديشه‏هاى استاد مطهرى، جمال سجادى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1381، 78 صفحه، پالتويى .

72 . سيرى در انديشه‏هاى اجتماعى آيت‏الله مطهرى، على باقى نصرآبادى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ دوم، 1380، 344 صفحه، وزيرى .

73 . سيرى در زندگانى استاد مطهرى با مقاله‏اى از آية‏الله هاشمى رفسنجانى، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1380، 283 صفحه، رقعى .

74 . سيماى استاد در آيينه نگاه ياران، سيد حميد جاويد موسوى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 260 صفحه، رقعى .

75 . سيماى كودك، نوجوان و جوان در آثار استاد شهيد مطهرى، عليرضا رجالى تهرانى، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهورى اسلامى ايران، 1377، 147 صفحه، رقعى .

76 . سه گفتار پيرامون استاد شهيد مطهرى، محمد واعظزاده خراسانى، تهران، شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى، 1374، 186 صفحه، رقعى .

77 . شناخت انقلاب اسلامى از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، تهران، عقيدتى سياسى ارتش جمهورى اسلامى ايران، چاپ چهارم، 1366، 232 صفحه، رقعى .

78 . شهره عشق; گذرى بر زندگانى استاد علامه مرتضى مطهرى، معاونت فرهنگى نهاد (تهيه و تنظيم)، بوشهر، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها (دانشكده علوم پزشكى بوشهر)، 1377، 28 صفحه .

79 . شهيد مطهر، محمدعلى شهاب، تهران، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى نذير، 1381، 112 صفحه، رقعى .

80 . شهيد مطهرى افشاگر توطئه تاويل «ظاهر» ديانت‏به «باطن‏» الحاد و ماديت; به ضميمه نقدى از استاد شهيد مطهرى بر «اسلام‏شناسى‏» دكتر شريعتى، على ابوالحسنى (منذر)، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1362، 435 صفحه، وزيرى .

81 . شهيد مطهرى مصلحى بيدار، سينا واحد، تهران، بخش فرهنگى دفتر مركزى جهاد دانشگاهى واحد فوق برنامه، 1362، 30 صفحه، وزيرى .

82 . شيخ شهيد; مجموعه‏اى مصور از زندگانى استاد شهيد مطهرى همراه با نامه تاريخى استاد مطهرى به امام خمينى، تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1381، 64 صفحه، رحلى .

83 . شهيد انديشه، اسماعيل پرور، قم، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، 1378، 54 صفحه (جزوه) .

84 . شهيد مطهرى مرزبان بيدار، محمد خردمند، قم، سازمان تبليغات اسلامى، 1375، 215 صفحه، رقعى .

85 . صد سخن از استاد شهيد آية‏الله مرتضى مطهرى، تهران، حزب جمهورى‏اسلامى (نشريه ش‏62)، 1361، 146 صفحه، جيبى .

86 . صد گفتار; خلاصه آثار شهيد مرتضى مطهرى «دفتر اول‏» ، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، چاپ پنجم، 1382، 285 صفحه، رقعى .

87 . صراط انديشه; دو سير پيشنهادى در آثار علامه شهيد مرتضى مطهرى، مهدى نيلى‏پور، مشهد، نشر نخست، چاپ دوم، 1373، 80 صفحه، رقعى .

88 . طهارت روح «عبادت و نماز» در آثار شهيد مطهرى، حسين واعظى‏نژاد، تهران، ستاد اقامه نماز، چاپ چهارم، 1374، 384 صفحه، وزيرى .

89 . عالم جاودان; ياران امام به روايت اسناد ساواك، استاد شهيد مرتضى مطهرى (كتاب سى و يكم)، تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات، 1382، 720 صفحه، وزيرى .

90 . عشق در كلام شهيد مطهرى، محمد صالحى انديمشكى، قم، انتشارات نبوغ، 1381، 223 صفحه، رقعى .

91 . على عليه السلام از زبان استاد شهيد مرتضى مطهرى، عباس عزيزى، قم، سلسله، چ‏پنجم، 1379، 253 صفحه، وزيرى .

92 . على عليه السلام در آثار شهيد مطهرى، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، معاونت فرهنگى نهاد، 1379، 137 صفحه، وزيرى .

93 . علوم قرآن در آثار شهيد مطهرى، مسعود صادقى، تهران، علما، 1382، 216 صفحه .

94 . فرهنگ استاد; شرح واژگان گزيده آثار مكتوب استاد شهيد مطهرى، مهدى خليليان، تهران، انتشارات دنياى هنر، 1378، 591 صفحه، وزيرى .

95 . فرهنگ مطهر; مفاهيم اصطلاحات و تعابير علوم انسانى - دينى از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمدعلى زكريايى، تهران، انتشارات آذيون، چاپ سوم، 1378، 890 صفحه، وزيرى .

96 . فكر و انديشه از ديدگاه شهيد آية‏الله مطهرى، داود شهرويى، قم، انتشارات ناصر، 1378، 236 صفحه، رقعى .

97 . قيام عاشورا از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، على تاجدينى، تهران، عروج نور، 1381، 216 صفحه، رقعى .

98 . گلستان انديشه، بيژن كرجاليان چايچى، مشهد، انتشارات واسع، 1380، 230 صفحه، رقعى .

99 . گنج‏حكمت; گلگشتى در بوستان آثار استاد، حميد نگارش و على باقى نصرآبادى، قم، نشر خرم و امام عصر (عج)، 1378، 133 صفحه، رقعى .

100 . مردم‏سالارى دينى از ديدگاه شهيد مطهرى; «سلسله نشست‏هاى كانون گفتمان دينى 2» ، عباسعلى عميد زنجانى، قم، مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه علميه، 1380، 23 صفحه، وزيرى (جزوه)

101 . مصلح بيدار (مجموعه مصاحبه‏ها، مقالات، سخنرانى‏ها و ... درباره زندگانى و شخصيت‏شهيد آية‏الله مطهرى (جلد 1 و2)، محمدحسين واثقى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 531 + 716 صفحه، وزيرى .

102 . مطهرى، مطهر انديشه‏ها (جلد 1 و 2)، محمدحسين واثقى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1364، 424 + 500 صفحه، وزيرى .

103 . مطهرى شهيد سنگر اسلام فقاهت، تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، 1361، 31 صفحه، جيبى .

104 . مطهرى احياگرى راستين در عصر جديد، كتابنامه توصيفى «سلسله احياگران 1» ، عظيم فضلى‏پور، اهواز، انتشارات خالدين، 1380، 688 صفحه، وزيرى .

105 . مطهرى پايه‏گذار نهضت نوين در بازشناسى اسلام اصيل، تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، 1360، 128 صفحه، رقعى .

106 . مطهرى نياز امروز، كانون انديشه جوان، قم، خانه جوان قم، 1381، 44 صفحه، رقعى .

107 . مطهرى و نگرش جامع‏گرايانه، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه فردوسى مشهد، 1376، 218 صفحه .

108 . معارف اسلامى در آثار شهيد مطهرى، على شيروانى، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، چاپ چهارم، 1377، 480 صفحه، وزيرى .

109 . معراج مطهر; ويژه‏نامه شهادت استاد شهيد مرتضى مطهرى، سيد حسين اسحاقى، قم، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، 1378، 87 صفحه (جزوه) .

110 . معرفت دينى; تحليلى از نظرگاه‏هاى استاد مطهرى، على دژاكام، تهران، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها،

1377، 185 صفحه، رقعى .

111 . معرفى اجمالى آثار استاد مطهرى، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعى .

112 . مقام زن; خلاصه آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى «دفتر چهارم‏» ، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه‏امام صادق عليه السلام، 1380، 176 صفحه، رقعى .

113 . مقتل مطهر; روضه‏هاى شهيد مطهرى، جعفر صالحان، تهران، انتشارات سلطان، چاپ‏دوم، 1379، 347 صفحه، وزيرى .

114 . ميعاد با استاد مطهرى شهيد راه تطهير سيماى فرهنگ اسلامى از زنگار غرب‏زدگى و شرق مآبى (جلد 1)، على منذر، قم، انتشارات كوثر، بى‏تا، 54 صفحه، رقعى .

115 . نامه تاريخى استاد مطهرى به امام خمينى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 48 صفحه، رقعى .

116 . نسبت معرفت دينى در انديشه استاد مطهرى، على دژاكام، تهران، قادر، 1378، 191 صفحه، رقعى .

117 . نفاق و منافق از ديدگاه آية‏الله شهيد مطهرى، زهرا آشتيان و فرشته سلامى، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعى .

118 . نقد آراء برخى از انديشمندان معاصر; تعليمات حضرت على عليه السلام و نظر شهيد مطهرى، على شريعتمدارى، تهران، فراشناختى انديشه، 1380، 148 صفحه، وزيرى .

119 . نقدى بر كتاب «شهيد مطهرى افشاگر توطئه‏» ، حسن يوسفى اشكورى، تهران، شركت‏سهامى انتشار، 1364، 258 صفحه، وزيرى .

120 . نگرشى كوتاه بر شخصيت و انديشه‏هاى استاد شهيد مطهرى، كانون مطالعات دانشجويى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى دانشكده محمود آباد، مازندران، بى‏تا، 39 صفحه، وزيرى .

121 . نهاد خانواده در آثار استاد شهيد مطهرى، عليرضا مرتضايى، تهران، فرهنگ‏سراى انديشه، 1378، 119 صفحه، پالتويى .

122 . هشدارهاى استاد شهيد مطهرى، سيدرضا حسينى، قم، انتشارات تپش، چاپ دوم، 1381، 56 صفحه، رقعى .

123 . يادنامه اولين كنگره بررسى و شناخت ابعاد فرهنگى، علمى استاد شهيد مطهرى، اهواز، جهاد دانشگاهى (دانشگاه شهيد چمران)، 1364، 254 صفحه، وزيرى .

124 . يادنامه شهيد آية‏الله مطهرى; مجموعه سخنرانى‏ها، معاونت امور فرهنگى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى، تهران، انتشارات صحيفه، 1369، 79 صفحه، رقعى .

كتب استاد مطهري

بخش دوم: پايان‏نامه‏ها

1 . آزادى از ديدگاه استاد مرتضى مطهرى، صديقه قدس، پايان‏نامه مجتمع علمى آموزشى علوم اسلامى خواهران جامعة‏الزهرا عليها السلام، قم، 1379، 79 صفحه .

2 . آزادى و واكنش دو انديشه‏گر احياء تفكر مذهبى در ايران معاصر (دكتر على شريعتى و استاد شهيد مرتضى مطهرى)، امير روشن، پايان‏نامه كارشناسى ارشد علوم سياسى دانشگاه‏تربيت‏مدرس‏دانشكده‏علوم‏انسانى، 1375، 297 صفحه .

3 . امام حسين عليه السلام و واقعه كربلا در آثار علامه شهيد مطهرى، طاهره ماهروزاده، پايان‏نامه مجتمع علمى آموزشى علوم اسلامى جامعة‏الزهرا عليها السلام، قم، 1378، 78 صفحه .

4 . انديشه سياسى شهيد مطهرى، حسن قربان‏نيا، پايان‏نامه كارشناسى‏ارشد مؤسسه آموزشى‏وپژوهشى امام خمينى‏قدس سره، قم .

5 . انديشه‏هاى سياسى و اجتماعى شهيد مطهرى، محمود سازگارى اردكانى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم سياسى، دانشكده معارف اسلامى و علوم سياسى، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1373، 260 صفحه .

6 . بررسى انديشه‏هاى اجتماعى متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى، على باقى نصرآبادى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد جامعه‏شناسى، دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران، 1373، 483 صفحه .

7 . بررسى عقل و وحى از ديدگاه شهيد مطهرى در اصول، حسين عظيمى دخت‏شوركى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى و ارشاد، دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1377، 135 صفحه .

8 . بررسى فلسفه ايده‏آليسم (بركلى، باتلر) و رئاليسم در فلسفه اسلامى (علامه طباطبائى، استاد مطهرى) و رابطه اين دو مكتب با مسائل تربيتى، هاشم ندايى، رساله دكتراى علوم تربيتى - گرايش فلسفه تعليم و تربيت، دانشكده روان‏شناسى و علوم تربيتى دانشگاه تربيت معلم، 1373، 360 صفحه .

9 . بررسى موضوعى آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى (بخش اول) تعليم و تربيت در اسلام (طرح پژوهشى)، فاطمه محمدحسينى و فرشته جعفرى (پژوهشگران)، تهران، صدا و سيماى ج . ا . ا . مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه‏اى (مجرى طرح)، 1375 .

10 . بررسى نظرات استاد شهيد مطهرى در تفسير و علوم قرآن، فروغ فتاحى‏زاده، پايان‏نامه كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم، 1378 .

11 . تغييرات اجتماعى در ديدگاه دو تن از متفكران مسلمان در صد ساله اخير مرحوم شهيد استاد مطهرى و علامه طباطبائى، نصرالله سميعى ظفرقندى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد جامعه‏شناسى دانشكده علوم اجتماعى و تعاون، دانشگاه تهران، 1370، 191 صفحه .

12 . جامعه‏شناسى دين و سياست (بررسى آراء شهيد مرتضى مطهرى و مرحوم مهندس مهدى بازرگان)، محمدرضا برات‏نژاد، پايان‏نامه كارشناسى ارشد جامعه‏شناسى، دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران، 1376، 164 صفحه .

13 . حديث و حديث‏شناسى در آثار شهيد مطهرى، ماهرخ كوشكى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه قم، دانشكده الهيات‏ومعارف‏اسلامى، رشته‏علوم‏قرآن‏وحديث، 1381، 136صفحه .

14 . سبك رهبرى رهبران اسلامى (حضرت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام) در آثار شهيد علامه مطهرى، محمود رضايى زاده، پايان‏نامه كارشناسى ارشد رشته معارف اسلامى و مديريت دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1376، 82 صفحه .

15 . شخصيت فلسفى شهيد مطهرى و ابتكارات او در فلسفه، عباس حاج زين‏العابدينى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ، دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشكده الهيات و معارف اسلامى و ارشاد، تهران، 1373، 145 صفحه .

16 . مباحث علوم قرآنى در آثار شهيد مطهرى، مسعود صادقى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد مركزى، 1379 .

17 . مبانى تحول ادارى از ديدگاه شهيد مطهرى، ميترا اكاوه (پژوهشگر)، تهران، سازمان امور ادارى و استخدامى كشور (مجرى)، 1370 .

18 . مبانى روان‏شناسى اجتماعى در آثار استاد مطهرى (1 . نهاد خانواده 2 . عنصر امر به معروف و نهى از منكر 3 . انسان در جهان‏بينى اسلامى)، عليرضا مرتضايى، عباس احمد واعظى (پژوهشگران)، تهران، معاونت پژوهشگاه علوم پزشكى ايران، دفتر مطالعات اسلامى (مجرى)، 1367 .

19 . معاد از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، ايمان موسوى پور، پايان‏نامه مجتمع علمى و آموزشى خواهران جامعة‏الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه .

20 . معاد از ديدگاه شهيد مطهرى، مرضيه ذبيحى هدك، پايان‏نامه مجتمع علمى و آموزشى خواهران جامعة‏الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه .

21 . مفهوم تاريخ در آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمد رحيم پور نوعلى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشكده علوم تربيتى دانشگاه تهران، 1372، 85 صفحه .

22 . مفهوم عدالت اجتماعى نزد استاد مطهرى و دكتر شريعتى، حميد صنعت‏جو، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه قم، 1374، 98 صفحه .

23 . مقايسه «استعداد» از نظر شفلر و «فطرت‏» از نظر شهيد مطهرى و بررسى پيامدهاى تربيتى آن دو، سيد محمدصادق موسوى، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، رشته علوم تربيتى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1376، 144 صفحه .

24 . مقايشه انديشه‏هاى سياسى - اجتماعى علامه اقبال و شهيد مطهرى، رياض احمد دار، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، رشته فلسفه و كلام مدرسه عالى امام خمينى، مركز جهانى علوم اسلامى، قم، 1382 .

25 . نقش شهيد مطهرى در هدايت جوانان قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، طاهره شاه رحمانى، پايان‏نامه مجتمع علمى و آموزشى جامعة‏الزهرا عليها السلام، قم، 1379، 74 صفحه .

 

منبع:

سلمان حبيبى،  فصلنامه معرفت، شماره 77

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName