• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

همه با هم به پیش
همه با هم به پیش

حتماً برایتان پیش آمده است که موقع درس دادن یا توضیح موضوعی خاص این نیاز را پیدا کنید که اطلاعاتی از علوم دیگر در مورد آن موضوع به مخاطبانتان بدهید. برای مثال، راجع به رسانایی الکتریکی در کلاس فیزیک صحبت می کنید، و لازم می دانید در مورد کاربردهای الکتریسیته در پلیمرها ( شیمی ) ، دستگاه عصبی ( زیست شناسی ) یا حتی در حل مسایل پیچیده ی نظریه ی گراف ( ریاضی ) توضیحاتی بدهید. یا ممکن است با اطلاعی که از موضوعات دروس دیگر مدرسه دارید، در پایان کلاس درسی خود، افسوس این را خورده باشید که کاش از معلمین سایر دروس می خواستید تا هنگام تدریس موضوعات مربوط به درس شما، اشاره ای مستقیم به درس شما کرده باشند.

 

این تجربه را هم بارها داشته اید که به مطلبی خاص از درس دیگری اشاره کرده اید و دانش آموزان کاملاً اظهار بی اطلاعی کرده اند. مثلاً سر کلاس زیست شناسی درباره ی دستگاه عصبی و رسانایی سلول های عصبی صحبت کرده اید، اما دانش آموزان ارتباط درستی میان این موضوع و درس الکتریسیته برقرار نکرده اند. به همین دلیل زمانی هم که معلم فیزیک در درس الکتریسیته از دستگاه عصبی صحبت می کند، باز برای دانش آموزان نا آشناست.

 

واقعیت این است که این اشاره به درس های دیگر، تنها زمانی مفید و اثر گذار است که یک سری هماهنگی های اولیه بین معلمان دروس مختلف وجود داشته باشد و هر کدام در جاهای مناسبی از درس، به سایر دروس و موضوعات مربوطه اشاره ای مستقیم داشته باشند. یا با اشاره های یکسان به موضوعی مشترک اشاره کنند. مثلاً اگر معلم زیست شناسی مثالی خاص در مورد دستگاه عصبی می زند، معلم فیزیک وقتی می خواهد به این مبحث اشاره کند، با یادآوری همان مثال خاص، می تواند در یک لحظه، تمام آن جلسه را در حافظه ی دانش آموزان زنده کند.

 

هم چنین برای روشن تر شدن ارتباط میان درس های مختلف می توانید 1 یا 2 بار در سال برنامه هایی ترتیب دهید که گروه های مختلف درسی، با هم یک موضوع خاص را تدریس کنند.

 

ما تا کنون چند بار این کار را کرده ایم: عکس های زیر تجربه ای را که در شهر زاهدان، به صورت کارگاهی عصر گاهی! برگزار شد به تصویر می کشند.

 

ابتدا معلم شیمی، مسابقه ی بزرگ ترین حباب را ترتیب داد. سپس در مورد جنس حباب و تأثیر آن بر اندازه ی حباب، هم چنین درباره ی کشش سطحی محلول های مختلف توضیحاتی داد.

همه با هم به پیش

با مطرح شدن مسأله

کشش سطحی، کار به معلم فیزیک سپرده شد و او با انجام آزمایشهای مختلف کشش سطحی، در مورد این نیرو و مسأله ی پایداری و پایین ترین سطح انرژی را توضیح داد.

همه با هم به پیش

در ادامه در مورد

شکل حباب ها از دانش آموزان سؤال کرد و کار را به معلم ریاضی سپرد.

همه با هم به پیش

معلم ریاضی با استفاده از نرم افزارهای مناسب و انجام آزمایش هایی با وسایلی نظیر وسیله زیر در مورد

کوتاه ترین مسیر توضیحات لازم را داد.

همه با هم به پیش

نویسنده: نازنین حسن نیا

 

UserName