• تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
 • تاريخ :

مقایسه کسرها

کسر

اهداف

 • دانش آموزان بتوانند از مدل ها و اشکال معادل برای تشخیص اندازه کسرها استفاده کنند.
 • دانش آموزان اشکال معادل کسرها را بشناسند و روش رسم آن ها را بیاموزند.
 • دانش آموزان بتوانند مقادیر کسرها را روی محور اعداد مشخص کنند.

 

وسایل لازم

فعالیت یافتن مخرج مشترک

 • استفاده از میله های نمایش کسر یا سایر ابزارهایی که به درک مفهوم کسر کمک کنند، می‌تواند در تفهیم بهتر مطلب به دانش آموزان مؤثر باشد.

 

طرح درس

مراحل زیر را همراه با شاگردان خود انجام دهید و به آن ها در یافتن پاسخ ها کمک کنید:

 

1-مخرج های مشترک را بیابید:

1. پایین هر شکل، از دکمه های بالا و پایین برای تغییر تعداد بخش هایی که شكل به آن ها تقسیم شده است، استفاده کنید.

تعداد بخش هایی که شکل به آن ها تقسیم شده است، همان عددی است که در مخرج كسر نوشته شده است. اگر فقط خط های زرد در وسط شکل باشند و هیچ خط سیاهی دیده نشود، نشانه این است كه مخرج جدید، کسر اصلی را بدون باقیمانده تقسیم می کند.

2. تعداد بخش هایی را که هر شکل به آن ها تقسیم شده است، آن‌قدر تغییر دهید تا آن‌ها هر دو شکل مساوی شوند. در این صورت هیچ خط سیاهی در هیچ‌یک از دو شکل دیده نخواهد شد.

مثلا اگر کسرهای اصلی ( و ) باشند، شما می توانید هر دو شکل را به 12 بخش تقسیم کنید. پس عدد 12 مخرج مشترک این كسرهاست.

 

2-کسرها را با مخرج مشترک بازنویسی کنید:

1. پس از آن‌که مخرج مشترک را مشخص کردید، روی مربع‌های سفید سمت راست علامت تساوی (=) کلیک کنید و با صفحه کلید کسرهای معادل را تایپ کنید. برای مثال، اگر کسرهای اصلی و باشند، شما باید در کنار کسر و در کنار کسر را تایپ کنید. در واقع این کسرهای جدید نشان دهنده مقدار معادل کسرهای قبلی در تقسیم بندی جدید هستند.

2. روی دکمه ( check ) کلیک کنید تا بفهمید کسرهای معادل را درست حساب کرده اید یا نه.

اگر درست انجام داده باشید، محور اعداد در زیر شکل ها نمایان می شود؛ اما اگر پاسخ شما نادرست باشد، پیغامی با رنگ قرمز نمایش داده می شود که اشتباه شما را مشخص می سازد.

روی محور اعداد مكان کسرهای معادل ( همان ها که خودتان تایپ کرده اید.) را مشخص کنید. بعد از آن که کسرهای معادل را شناسایی کردید، دو مربع سفید جدید ظاهر خواهد شد.

 

محل کسرهای معادل را روی محور اعداد مشخص کنید:

به عنوان نمونه در مثال بالا باید محل كسرهای و را روی محور اعداد پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. اگر این کار را درست انجام دهید، کسر معادل نقطه ای كه روی آن کلیک کردید، نمایش داده خواهد شد. اگر نه، یك پیام راهنما ظاهر می شود.

 

بین کسرها جست و جو كنید:

پس از آن كه کسرهای معادل را روی محور اعداد مشخص كردید، باید یک کسر که نشان دهنده عددی بین دو کسر قبلی است، وارد کنید.

مثلاً کسر بین  و  ،  است که با زیاد کردن تقسیمات محور (توسط فلش مقابل آن) میتوانید آن را بیابید.

 1. کسر را در مربع سفید سمت راست محور وارد کنید.
 2. برای بررسی صحت پاسختان، روی دکمه ( check ) کلیک کنید. درستی یا نادرستی پاسخ شما با پیامی نمایش داده خواهد شد.
 3. شما می توانید یافتن و بررسی کسرهای واقع بین دو کسر را هر چقدر بخواهید، ادامه بدهید.
 4. دکمه ( New Fractions ) را برای شروع یک مسئله جدید فشار دهید.
 5. در صورت نیاز، برای تغییر تعداد قسمت های محور اعداد، از دکمه های بالا و پایین سمت راست محور استفاده کنید.

ارزشیابی

معلم باید میزان دقت دانش آموزان و تطبیق شکل پیشنهادی هر فرد با کسرها را بررسی کند. می توان از دانش آموزان خواست تا خودشان به کمک مدلسازی صحت پاسخ هایشان را ارزیابی کنند و نتیجه را به شما اعلام نمایند.

 

توسعه

دانش آموزان را به یافتن راه های دیگر مقایسه کسرها دعوت کنید.

 

مترجم: سعید شعبانی

UserName
  فهرست مطالب این موضوع مقایسه کسرها