• تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
 • تاريخ :

نمودار زمان

سال

دوره‌ها و سلسله ها

رویدادهای مهم

3100-2950 قبل از میلاد دوره پیش سلسله ای قدیم
 • قدیمی ترین نوشته هیروگلیف شناخته شده
 • تأسیس مملکت مصر
2950-2575 قبل از میلاد دوره سلسله ای جدید

(سلسله های اول تا سوم)

 • ایجاد پایتختی به نام ممفیس
 • رابطه بسیار با فلسطین
 • اولین هرم ساخته شد:هرم پله ای سقاره
2575-2150 قبل از میلاد پادشاهی قدیم

(سلسله های چهارم تا هشتم)

 • اهرام بزرگ در دشهور و جیزه ساخته شدند.
 • برای اولین بار هرمها و گورها با نوشته های بسیار تزیین شدند.
2125-1975 قبل از میلاد دوره میانه اول (سلسله های نهم تا یازدهم)
 • مصر به دو ایالت کوچکتر تجزیه شد که ممفیس ایالت شمالی و شهر تبس ایالت جنوبی را تحت حکومت داشت.
1975-1640 قبل از میلاد پادشاهی میانه (سلسله یازدهم تا چهاردهم)
 • منحوتپ دوباره مصر را متحد کرد.
 • آمنمحت اول اقامتگاهی سلطنتی در نزدیکی ممفیس بنا کرد.
 • مصر در دوره سنوسرت اول و دوم بر نوبیه سفلی غلبه کرد.
 • دوره کلاسیک هنر و ادبیات
1630- 1520 قبل از میلاد

دوره میانه دوم (سلسله پانزدهم تا هفدهم)

 • شاهان هیکسوس قدرت را در شمال به دست گرفتند.
 • سلسله تبسی هفدهم در جنوب شکل گرفت.
1539-1075 قبل از میلاد

پادشاهی جدید(سلسله های هجدهم تا بیستم)

 • تشکیل امپراتوری مصر در خاورمیانه و نوبیهگورهای دره شاهان
 • سلطنت فرعون مؤنث، حتشپسوت
 • تلاش فرعون اخناتن برای معرفی یک دین یکتاپرستانه
 • سلطنت رامسس دوم به مدت 67 سال
1075-715 قبل از میلاد دوره میانه سوم(سلسله های بیست ویکم تا بیست و پنجم)
 • از هم پاشی مصر و مستقرشدن لیبیایی‌ها درآن
 • نوبیایی‌ها در اواخر سده هشتم مصر را فتح کردند.
715-332 قبل از میلاد دوره پایانی (سلسله های بیست وپنجم تا سی ام و دوره دوم پارسی)
 • مصر به مدت کوتاهی تحت سلطه آشوری‌ها درآمد.
 • احیای فرهنگی از زمان شاه سائیس به بعد
 • پارسها مصر را گرفتند(525 قبل از میلاد)
 • استقلال دوباره مصر(404-403 قبل از میلاد)
332 قبل از میلاد-395 AD دوره یونانی-رومی(مقدونیان،بطلمیوسیان و رومی ها)

 • اسکندر کبیر مصر را تصرف کرد.
 • بطلمیوس، سردار اسکندر پادشاه مصرشد و سلسله ای تأسیس کرد.
 • سنگ روزتا حکاکی شد(196 قبل از میلاد)
 • حکومت کلئوپاترای هفتم (51-30 قبل از میلاد)
 • مصر ایالتی از امپراتوری روم شد(30 قبل از میلاد)

بازگشت

UserName