• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
  • تاريخ :

چرا مصریان هرم می‌ساختند؟

متونی از اهرام

حفظ بدن مادی پس از مرگ، برای مصریان از اهمیتی کلیدی برخوردار بود. چون این تنها راه برای رسیدن درست به زندگی پس از مرگ آنان بود. درنتیجه فراهم کردن مقدمات زندگی ابدی برای فرد مرده هم اهمیت زیادی داشت. زندگی پس از مرگی که آنها درصدد رسیدن به آن بودند، نسخه ای بزرگتر و بهتر از همین زندگی دنیایی شان بود که انتظار داشتند در آن هم در کنار دوستان و خانواده خود باشند.

 

رع، خدای خورشید در سفر شبانه اش : از گور رامسس اول در دره شاهان

 

در این چشم انداز خانگی از دنیای دیگر تنها یک استثنا وجود داشت: فرعون که خود خدایی آسمانی بر روی زمین انگاشته می‌شد با مرگ خود به صعود الهی اش پایان می‌داد. بنا بر نخستین متونی که حدود 2500 تا 2300 سال پیش در اهرام پیدا شده اند، فرعون با همگنان الهی اش در حلقه خدایان گرداگرد رع ، خدای خورشید، زندگی خواهد کرد و تمام ابدیت را به گذشتن از آسمان و دنیای زیرین خواهد پرداخت. می‌بینید که سرنوشت رعایایش بهتر و شادتر از خود فرعون به نظر می‌آید!

 

باید بدانید که هرم تنها بخشی از آن ماشین جادویی بود که فرعون را بین دو دنیای زندگان و مردگان حرکت می‌داد . مجموعه هرم و ساختمانهای خاکسپاری اطرافش برای سالم نگه داشتن جسد مومیایی شده و تقدیم هدایا و نذورات به کار می‌رفتند تا حوایج شاه مرده را در آن دنیا هم تأمین کنند. در ابتدای ورود به این مجموعه قایقی بزرگ و مجلل مانند همین عکس بالا دفن می‌شد تا فرعون را به مراسم پیمودن آسمان برساند که نمادی از طلوع و غروب دایمی خورشید بود. مکان اصلی تدفین اتاقکی درون هرم بود که سعی می‌کردند تا حد امکان مخفی بماند و با انواع طلسمها و اوراد حفاظت شود. فرعونهای بیچاره حتی همان وقت هم از هجوم دزدان مقبره می‌ترسیدند! مصریان فکر می‌کردند که سرزمین مردگان در همان جایی قرار دارد که خورشید فرو می‌رود برای همین همیشه از دری شرقی به هرم وارد می‌شدند و فرعون را در محلی رو به غرب دفن می‌کردند تا راحت تر به خانه ابدیش برسد . به هر حال با کشف عجایب دنیای مصر قدیم همه جور بلایی به سر اجساد فراعنه آمد و معلوم نیست الان روحشان مطابق آن اعتقادات چه وضعی دارد . شاید هنوز سرگردان است و باعث اتفاقات عجیبی می‌شود که نفرین فراعنه اش می‌خوانند!

 

بازگشت

UserName