• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
  • تاريخ :

جواب درست

اشیای کیسه آبی در لایه یکم یعنی خاک سطحی پیدا شده اند.

کیسه بنفش خالی بوده چون به ناحیه سنگفرش تعلق دارد.

اشیای کیسه زرد در لایه سوم قرار داشته اند.

 

اشیای کیسه قرمز در لایه چهارم بوده اند.

 

و اشیای کیسه سبز احتمالاً در لایه پنجم قرار داشته اند و متعلق به همان دستشویی بوده اند.

 

بازگشت

 

* صفحات مرتبط

ما دنبال گنج نمی گردیم

قدم به قدم با باستان شناسان

نمودار خاک

بازی صبر وحوصله

معمای پنج کیسه

 

مترجم: ساناز فرهنگی

 

UserName