• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

413-415 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح

413-415 قبل از میلاد مسیح الان سال 415 قبل از میلاد است. جنگ بین آتن و اسپارت دوباره آغاز شده است، آلکیبیادس آتنی‌ها را ترغیب کرده است تا با ناوگانی عظیم از کشتی های جنگی به سیراکوز در سیسیل حمله کنند.

هدف از این حمله، قطع کردن راه تأمین آذوقه اسپارت و به زانو درآوردن دشمن است. آلکیبیادس و نیکیاس فرماندهان مشترک ناوگان آتن شده اند. اما همه چیز بر طبق نقشه پیش نمی رود. خیانتی در پیش است.

این نامه‌ها به اعضای خانواده های مورد نظر ما می‌رسد. آنها را به عنوان رویدادهای تاریخی بخوانید . می‌توانید کشف کنید که " رفیق " ما آلکیبیادس چه کار وحشتناکی انجام داده است؟ ودیگران چه کارهای ترسناکی کرده اند؟

خانواده اسپارکوس به یک دوست جدید خوش آمد می‌گویند اما آشفته به نظر می‌رسند. بوی مرگ در هواست...

425 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
425 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
425 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 

پدر

سگ

مادر

دختر

پدر بزرگ

پسر

پولی فوس و خانواده اش احساس خیانت دیدگی می‌کنند. خطر، فاجعه و مشکل پیش روی آنهاست.

435 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 
435 قبل از میلاد مسیح 

پدر

مادر

مادر بزرگ

دختر

پدر بزرگ

پسر

بازگشت
UserName