• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

435 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح الان سال 430 قبل از میلاد است. ارتش اسپارت به تازگی به آتیکا، ناحیه اطراف آتن، حمله کرده است. آتنی‌ها که می‌دانند ارتش اسپارت بسیار قویتر از آنهاست؛ به جای جنگیدن خود را درون شهر زندانی کرده اند. آنها امیدوارند اسپارتی‌ها خسته شوند و محاصره را ترک کنند. اما طاعون وحشتناکی در شهر شایع شده و مردم بسیاری مرده اند. اسپارتی‌ها باز هم تلاش می‌کنند اما موفق نمی شوند. چون آتنی‌ها آذوقه خود را از طریق بندر پیرائوس تأمین می‌کنند و اسپارت کشتی جنگی ندارد تا جلوی آنها را بگیرد.

 

اسپارکوس و خانواده او اسپارتی هستند. اما در حین جنگ هم، زندگی ادامه دارد...

 

435 قبل از میلاد مسیح 

 435 قبل از میلاد مسیح

 435 قبل از میلاد مسیح

 435 قبل از میلاد مسیح

 435 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح 

سگ

پدر

مادر

دختر

پدربزرگ

اسپارکوس جوان 

 در همین حال ، در پس دیوارهای بلند، آتنی‌ها و رهبر آنها پریکلس منتظرند تا اسپارتی‌ها آنجا را ترک کنند. پولی فوس و خانواده اش هم مشکلات خودشان را دارند.

435 قبل از میلاد مسیح 

435 قبل از میلاد مسیح 

435 قبل از میلاد مسیح 

 435 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح 

 435 قبل از میلاد مسیح

پدر

مادر

دختر

بازگشت

UserName