• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

پسر

پسر

ما عاقبت تسلیم اسپارت شدیم. من هم به تحصیل علم برگشتم. آلاتوس به من افتخار می‌کند. اما حالا در فهم این نمودار ساده مشکل دارم . به آن در کتاب فیثاغورث از اهالی ساموس برخوردم.

 

نمی فهمم. باید بنشینم و فکر کنم.

 

امیدوارم صلح همچنان پایدار بماند تا من فرصت اندیشیدن داشته باشم.

کتاب فیثاغورث از اهالی ساموس

 

بازگشت

UserName