• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:37
  • تاريخ :

دختر

دختر    دختر

 

من سال دیگر امتحانم را می‌دهم. اگر موفق شوم، برایم شوهری در نظر می‌گیرند که من حقی در انتخابش ندارم. البته ترجیح می‌دهم که او پیراموس باشد. موقعی که مسابقه دو می‌دادیم او را می‌دیدم که به انگورهای باغ اربابش می‌رسید. اما فکر نکنم چنین اتفاقی بیفتد، چون یک اسپارتی با یک برده ازدواج نمی کند.

بازگشت

 

UserName