• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/07/27
  • تاريخ :

مسابقه عكاسی خبری مطبوعاتی جهان در هلند

 آمستردام‎ ـ چهل‎ و هفتمین‎ مسابقـه‎ ی عكـاسـی‎ خبری‎ مطبوعاتی‎ جهان‎‎ از 12 تا 24 بهمـن در آمستردام‎ هلند برگزار می‎شود.

به‎‎ گزارش‎ ایسنا، این‎ دوره از رقابـت هـای‎ عكاسی‎‎‎ خبری‎ مطبوعاتی جهان‎، به‎ عكـس‎هـایـی اختصاص‎ دارد كه‎‎‎ در سال 2003 گرفته شـده و در خبرها نیز استفاده‎‎ شده است‎.

آثار این‎ مسـابقـه‎ در دو بخـش‎ تـك‎ عكـس‎ و مجموعه‎ گزارش‎ تصویری‎ ارزیابـی‎ و نتایج‎ آن‎ 25 بهمن‎ اعلام‎ می‎شود.

UserName