• تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:36
 • تاريخ :

قوانین حمورابی

حمورابی را که می شناسید؟ او شاید بزرگترین پادشاهی باشد که بر بین النهرین فرمانروایی کرده است. بزرگیش به خاطر  جنگها یا پیروزیهایش نیست. اسم او به خاطر قوانینی که ضامن زندگی و رفاه مردم است، در تاریخ مانده است. این قوانین که بر ستونی سنگی کنده شده 182 مورد است که تقریباً همه مسایل مهم را پوشش می دهد.

در اینجا می توانید چند قانون اول را ببینید.

قوانین حمورابی

در زیر، چند موقعیتی را می بینید که حمورابی با آنها مواجه بود. فکر کنید و درباره راه منصفانه قضاوت درباره آنها، تصمیم بگیرید. سپس روی آنها کلیک کنید تا ببینید حمورابی چه تصمیم هایی گرفته است.

 

قانون شماره 229

قوانین حمورابی

 اگر نجاری ، خانه ای بسازد که فرو بریزد و صاحب خانه را بکشد، چه باید کرد؟

اگر نجاری خانه ای برای مردی بسازد و کار خود را خوب انجام ندهد، به صورتی که خانه فرو بریزد؛ و باعث مرگ صاحبخانه شود، به مرگ محکوم خواهد شد.

قانون شماره 143

قوانین حمورابی

 اگر زنی وظایفش را ندیده بگیرد و همسر خود را کوچک کند ، چه باید کرد؟

اگر زنی دقت نکند و دایماً بیکار باشد و حرافی کند و خانه خود را فراموش کند و باعث کوچک شمردن همسرش شود وی را در آب خواهند انداخت.

قانون شماره 117

قوانین حمورابی

 اگر مردی قادر به پرداخت قرضهایش نباشد، چه باید کرد؟

اگر مردی قرض داشته باشد و نتواند آن را بپردازد، او باید همسرش ، فرزند پسر یا دخترش را بفروشد یا آنها را به کار بگمارد. آنها به مدت سه سال در خانه اربابشان کار خواهند کرد و در سال چهارم آزاد خواهند شد.

قانون شماره 185 

قوانین حمورابی

 اگر پدر و مادر فرزند خوانده ای بخواهند او را پس بگیرند، چه باید کرد؟

اگر مردی پسر جوانی را به عنوان فرزند به خانه خود ببرد و تربیتش کند، هیچ کس نمی تواند ادعایی بر آن پسر داشته باشد.

قانون شماره 195 

قوانین حمورابی

 برای پسری که پدرش را کتک زده است، چه رخ خواهد داد؟

اگر پسری، پدرش را کتک بزند، دستش را قطع خواهند کرد.

قانون شماره 2 

قوانین حمورابی

 اگر کسی ، دیگری را متهم به جرمی کند، چگونه باید حقیقت را دریافت؟

اگر کسی اتهامی به دیگری وارد کند و فرد متهم خود را به رودخانه بیفکند، اگر غرق شود، متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد. اما اگر رودخانه بی گناهی او را ثابت کند و او بی هیچ آسیبی بیرون بیاید،اتهام زننده باید اعدام شود و آنکه از رودخانه گذشته است، صاحب خانه او خواهد شد.

 

 در اینجا می توانید 13 قانون اول را ببینید.

قوانین حمورابی

قانون اول تا سیزدهم:

 1. 1- اگر کسی دیگری را به دام بیندازد و او را تحریم کند ، اما نتواند گناه او را ثابت کند، آن کس که دیگری را به دام انداخته مستوجب مرگ است.
 2. اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند، و فرد متهم به رودخانه برود و درون آن بپرد، و اگر غرق شود، متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد. اما اگر رودخانه ثابت کند که متهم، مجرم نیست و بی هیچ آسیبی بیرون بیاید، اتهام زننده باید اعدام شود و آنکه از رودخانه گذشته است صاحب خانه او خواهد شد.
 3. اگر کسی در حضور بزرگان اتهام جنایتی بر کسی وارد کند و آنرا اثبات نکند، به مرگ محکوم خواهد شد.
 4. اگر کسی بزرگان را متقاعد کند تا جریمه ای از غله یا پول قرار دهند، این مقدار جریمه به او خواهد رسید.
 5. اگر قاضی ای وارد پرونده ای شوند، به تصمیمی برسد و آن را کتباً اعلام کند و بعداً معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده و تقصیر او باشد ، باید 12 برابر جریمه ای را که تعیین کرده، خود بپردازد و از صندلی قضاوت بر کنار شود و هرگز قضاوت نکند.
 6. اگر کسی اموال معبد یا دربار را بدزدد، به مرگ محکوم می گردد و کسی که مال دزدی را خریده است هم محکوم به مرگ است.
 7. اگر کسی بدون شاهد یا قرار داد از پسر یا برده مردی ، طلا یا نقره ، برده یا کنیز ، گاو یا گوسفند ، الاغ یا هر چیز دیگری بخرد و به این خاطر متهم شود، دزد محسوب شده و به مرگ محکوم است.
 8. اگر کسی گوساله یا گوسفندی یا الاغی یا خوک یا بزی را بدزدد و آن حیوان به یک ایزد یا دربار تعلق داشته باشد ، باید برابر آنها را جریمه بپردازد. اگر آنها متعلق به مرد آزادی باشد ، باید ده برابر آنها را بپردازد.
 9. اگر کسی شی ای را گم کند و آن را در اختیار فرد دیگری ببیند، اگر صاحب جدید بگوید " فروشنده ای آن را به من فروخت و من در برابر شاهدان پولش را پرداختم " و صاحب آن شی بگوید " من هم شاهد دارم که این شی متعلق به من است "، آن گاه باید فروشنده را پیدا کرد و شاهدان را هم آورد.
  دادگاه به شهادتها توجه خواهد کرد هم به شهادت شاهدان خرید و فروش و هم شاهدان تعلق شی به صاحب اول – اگر هر دو طرف شهادت بدهند، ثابت می شود که فروشنده دزد است و به مرگ محکوم می شود. مال به صاحب اصلی بر می گردد و پول پرداخت شده به فروشنده هم به خریدار بر می گردد.
 10. اگر خریدار فروشنده و شاهد نیاورد اما صاحب شی شاهد داشته باشد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم می شود و مال به صاحب آن بر می گردد.
 11. اگر صاحب شاهد نیاورد که مال را شناسایی کنند، بدکار و دروغگوست و به مرگ محکوم می شود.
 12. اگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی مهلتی به مدت شش ماه تعیین می کند. اگر تا آخر آن زمان شاهدی پیدا نشد، او بدکار است و باید جریمه این پرونده معلق را بپردازد.
 13. قانون شماره سیزدهی وجود ندارد چون آن موقع هم عدد سیزده را نحس و بدشگون می دانستند.

 مترجم: ساناز فرهنگی

بازگشت به صفحه اصلی

UserName