• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:36
  • تاريخ :

بین النهرین

 3500 قبل از میلاد

رشد و توسعه شهرها در ناحیه بین النهرین

 

 3400 قبل از میلاد

   
 3300 قبل از میلاد    
 3200 قبل از میلاد

ثبت وقایع به صورت علائم تصویری

بین النهرین
 3100 قبل از میلاد    
 3000 قبل از میلاد ایجاد نوعی علائم نگارش توسط سومری ها  
 2900 قبل از میلاد    
 2800 قبل از میلاد

حاکمان افسانه ای مانند گیلگامش

بین النهرین
 2700 قبل از میلاد    
 2600 قبل از میلاد

مقبره ی سلطنتی اور

بین النهرین
 2500 قبل از میلاد    
 2400 قبل از میلاد

تبدیل علائم به خط میخی

بین النهرین
 2300 قبل از میلاد

اتحاد شهرهای سومر توسط سارگن

پادشاه اکد

 
 2200 قبل از میلاد توسعه و سرنگونی حکومت اکد  
 2100 قبل از میلاد انتخاب اور به عنوان پایتخت حکومت جدید
بین النهرین
 2000 قبل از میلاد نابود شدن اور توسط ایلامی ها و آموری ها  
 1900 قبل از میلاد

رواج اکدی به عنوان

مهم ترین زبان گفتار و نوشتار  

 
 1800 قبل از میلاد اتحاد قسمت عمده بین النهرین توسط حمورابی
بین النهرین
 1700 قبل از میلاد    
 1600 قبل از میلاد هجوم هیتی ها به بابل
بین النهرین
 1500 قبل از میلاد

فتح شمال بین النهرین توسط میتانی ها و

حکومت کاسی ها بر جنوب بین النهرین

بین النهرین
 1400 قبل از میلاد

فتح شمال بین النهرین توسط میتانی ها و

حکومت کاسی ها بر جنوب بین النهرین

 
 1300 قبل از میلاد فتح اکثر نواحی بین النهرین توسط آشوری ها  
 1200 قبل از میلاد    
 1100 قبل از میلاد قدرت یافتن قبایل آرامی و کلدانی  
 1000 قبل از میلاد آغاز فتح مجدد بین النهرین به دست آشوری ها  
 900 قبل از میلاد

ساخته شدن بنای نیمرود توسط

آشور نصیرپال دوم

بین النهرین
 800 قبل از میلاد    
 700 قبل از میلاد

ایجاد نینوا توسط شاه سناخریب -

فتح مصر به دست آشوری ها

بین النهرین
 600 قبل از میلاد

سقوط آشوری ها توسط کلدانی ها

بازسازی بابل به دست بخت النصر دوم

بین النهرین
 500 قبل از میلاد انضمام بین النهرین به قلمرو امپراتوری هخامنشی
بین النهرین
 400 قبل از میلاد شکست پارسیان از اسکندر مقدونی
بین النهرین
 300 قبل از میلاد تأسیس امپراتوری سلوکی  
 200 قبل از میلاد تأسیس امپراتوری پارت
بین النهرین
 100 قبل از میلاد

 

 
0 بعد از میلاد

 آخرین لوحه خط میخی قابل تاریخ گذاری

(75 سال بعد از میلاد)

 
 100 بعد از میلاد    
 200 بعد از میلاد تأسیس امپراتوری ساسانی
بین النهرین
 300 بعد از میلاد    
 400 بعد از میلاد    
 500 بعد از میلاد    
 600 بعد از میلاد گسترش اسلام  
 700 بعد از میلاد تأسیس سلسله عباسی در بغداد  
 800 بعد از میلاد    
 900 بعد از میلاد    
 1000 بعد از میلاد    
 1100 بعد از میلاد    
 1200 بعد از میلاد تخریب بغداد توسط مغولان  
 1300 بعد از میلاد    
 1400 بعد از میلاد    
 1500 بعد از میلاد تأسیس امپراتوری عثمانی
بین النهرین
 1600 بعد از میلاد    
 1700 بعد از میلاد    
 1800 بعد از میلاد

آغاز اولین حفاریها در بین النهرین

 
 1900 بعد از میلاد بنیان گذاری کشورهای عراق و سوریه  
 2000 بعد از میلاد    
     
     

سومر    بابل    آشور   صفحه اصلی

UserName