• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:33
  • تاريخ :

عجیب ترین نوار دنیا

به عنوان یک راهنمایی برای تمامی سوالات صفحه به شکل تخت شده نوار‌ها توجه کنید. مثلا شکل زیر توضیح می‌دهد که چرا وقتی یک نوار موبیوس معمولی را از وسط می‌بریم طول آن دوبرابر می‌شود.

 

عجیب ترین نوار دنیا

 

بازگشت به صفحه قبل

 

UserName