• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:31
  • تاريخ :

تانگرام

هفت قطعه ی جادویی

تانگرام

روزی از روزها، یک کاشی مربع شکل از دست یک کاشی کار چینی، به زمین افتاد و شکست. این کاشی به هفت قطعه تقسیم شد:

2 مثلث بزرگ، 2مثلث کوچک، یک مثلث متوسط، یک مربع و یک متوازی الاضلاع.

 

مرد چینی تکه های شکسته ی کاشی را برداشت و آن ها را کنار هم قرار داد تا شاید بتواند شکل اولیه ی کاشی را درست کند. تلاش او بی ثمر بود!

 

او نتوانست کاشی مربع شکل  اولیه را به دست آورد، اما هزاران شکل دیگر درست کرد.

 

تاریخچه

بازی کنید

تانگرام بسازید

 

UserName