• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:31
  • تاريخ :

قدم سوم: بازی طناب‌ها

تعجب نکنید! زنگ تفریح نیست؛ اما برای آنکه بتوانیم کار را ادامه دهیم، حتماً باید این بازی را انجام دهید.

 

قدم اول: شمارش سنگها!مواد لازم

  • دوستان زیاد 
  •  مقداری طناب کلفت
  • مقداری طناب نازک

 

 

قدم اول: شمارش سنگها!روش کار

از دوستانتان خواهش کنید اجازه دهند آن‌ها را با طناب به هم وصل کنید.

 

حتما نباید فاصله طناب‌ها مساوی باشد. بعضی از دوستانتان را با طناب کلفت و بعضی را با طناب نازک به هم وصل کنید.

 

هر چه شبکه ای که درست می‌کنید پیچیده تر باشد، بازی هیجان انگیزتر می‌شود.

 

 در یک موقعیت مناسب با یک حرکت سریع، یک یا دو تا از طناب‌های کلفت را به شدت بکشید.

 

چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

 

چند درصد طناب‌ها پاره شدند؟

 

چند درصد طناب‌های کلفت پاره شدند؟

 

اگر این حرکت را با طناب‌های نازک انجام دهید چه اتفاقی می‌افتد؟

 

نتیجه گیری علمی! یادداشت قبلی را روبه‌روی تان بگذارید.

 

سعی کنید کلماتی را که نوشته اید با خطوط نازک و کلفت ( درست مانند طناب‌ها! ) به هم وصل کنید.

 

با این کار شما روابط میان کلمه‌ها را به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌کنید.

 

روشن است که روابط مستقیم مانند طناب‌های کلفت عمل می‌کنند.

 

قدم سوم: بازی طنابها

بازگشت

UserName