• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/07/25
  • تاريخ :

گزیده آراء اندیشمندان (دروغ)

زندگی صحنه تلاش وبالندگی است و لحظه های آن چون رودی، درگذر است. رودی مواج كه در تلاطمش انسانها ساخته می شوند. پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم:

- دروغگو، دروغ نمی گوید، مگر به سبب حقارتی كه در نفس خود احساس می كند.( پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله)

- بزرگترین خیانتها این است كه به دوست خود كه تو را راستگو می پندارد، دروغ بگویی.( پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله)

- هیچ عمل قبیحی به قبح دروغگویی نیست.( حضرت علی علیه السلام)

- دروغگویی مایه ویرانی ایمان است.( امام باقرعلیه السلام)

- تمام ناپاكیها و گناهان در خانه ای جمع شده اند كه كلید آن، دروغگویی است. انسان با دروغگویی به تمامی گناهان، آلوده می شود.( امام حسن عسكری علیه السلام)

- تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد، منافق می سازد، عوام فریب آن را شایع می كند و عامی می پذیرد.( شریعتی)

- دروغ مثل یك گلوله برف است كه هرچه آن را بغلتانید، بزرگتر می شود. ( لوتر)

- در زندگانی هیچ عیبی انسان را شرمگین تر از آن نمی كند كه دروغ وی آشكار شود.( بیكن)

- هیچ كس آنقدر خوش حافظه نیست كه بتواند دروغ گوی خوبی باشد.( لینكلن)

- درآمیختن سخن راست با دروغ، مانند عیاری است كه به سكه های نقره و طلا می نهند. هر چه مایه استحكام مسكوك است، اما از بهای آن می كاهد.( بیكن)

- همه را می توان برای مدتی و برخی را برای همیشه فریب داد ولی همه را نمی توان برای همیشه فریفت.( لینكلن)

- نباید دروغ بگوییم، اما لازم نیست كه همه چیز را هم بگوییم.(؟)

- درهر اجتماعی بیشتر قسم خورده شود، آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوتر هستند.(؟)

- دروغ هر چه بزرگتر باشد، احمق ها زودتر باور كنند.(؟)

- دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد. ( مثل آفریقایی)

UserName