• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

گام اول: تهیه دستور ساخت

ساخت پروتئین از هسته آغاز می‌شود. ژن حاوی دستور ساخت باید به نحوی به RNA تبدیل شود. ژنها بر روی کروموزوم‌ها و به صورت بخشهایی از مولکول DNA هستند. برای تولید پروتئین، کپی برداری از بخشی از مولکول DNA صورت می‌گیرد و یک مولکول RNA ساخته میشود. این مولکول RNA که حامل دستور ساخت پروتئین است، mRNA نام دارد. DNA و RNA هر دو زنجیرهایی از نوکلئوتید هستند. تنها تفاوت آنها در اینست که در RNA ، اوراسیل  (U) جایگزین تیمین (T) شده است. دقت کنید که mRNA برای سنتز پروتئین به کار میرود و به همین دلیل فقط از یک رشته ساده ساخته شده است. پس از آن، mRNA از منافذ غشای هسته بیرون می‌رود و به شبکه اندوپلاسمی زبر می‌رود تا اسیدهای آمینه از روی آن تولید شوند.

گام اول: تهیه دستور ساخت

 

 

UserName