• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:25
  • تاريخ :

اگزوسیتوز و اندوسیتوز

انتقال مولکولها

 

 

جهت دانلود فایل آموزشی کلیک نمایید.

 

یک آشنایی ساده 

 

UserName