• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:25
  • تاريخ :

چند مثال از یوکاریوت ها

 

در این صفحه تعدادی سلول یوکاریوت از خانواده های مختلف نمایش داده شده اند.
چند مثال از یوکاریوت ها

گلبولهای قرمز خون انسان، پلاکت‌ها و گلبولهای سفید (از خانواده انیمالیا)

چند مثال از یوکاریوت ها

تصویر یک مخمر نان


(از خانواده فونگوس)

چند مثال از یوکاریوت ها

سلول سرطان سینه انسان

(متعلق به خانواده انیمالیا)

چند مثال از یوکاریوت ها

تصویر یک دیاتوم متقارن

(از خانواده پروتیستا)

چند مثال از یوکاریوت ها

تصویر یک کولونی طلایی جلبک

(از خانواده پروتیستا)

چند مثال از یوکاریوت ها

سلولهای گلبرگ و گروه گل آفتابگردان

(متعلق به خانواده پلنتا)

یک آشنایی ساده 

UserName