• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:24
  • تاريخ :

تشریح مجازی

تشریح مجازی

با تشریح جانوران با ساختمان بدن آن‌ها آشنا می شویم. اگر به این کار علاقه دارید اما امکانات لازم را در اختیار ندارید نگران نباشید. شما می‌توانید بدون استشمام فرم الدئید یا از بین بردن یک موجود زنده، قورباغه ای را تشریح کنید. با استفاده از قیچی و چاقوی مجازی می توانید شکم قورباغه را باز کنید. قلبش را دو نیم کنید و جریان خون را در سه حفره آن دنبال کنید. به این ترتیب علاوه بر آموختن علم، تعداد قورباغه هایی را که در راه کسب علم قربانی می‌شوند کاهش می‌دهید.

UserName