• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

اطلاعات خود را محک بزنید

اطلاعات خود را محک بزنید!
1. دلفین‌ها اصلاً نمی خوابند.
صحیح
غلط
2. مصرف الکل باعث می‌شود صدای خرخر بلند تر شود.
صحیح
غلط
3. بلندترین صدای خروپف که تا به حال شنیده شده، چقدر است؟
45 دسی بل
65 دسی بل
92 دسی بل
4. گاوها می‌توانند ایستاده بخوابند و رویا ببینند.
صحیح
غلط
5. طولانی ترین رکورد ثبت شده بی خوابی چقدر است؟
7 روز
11 روز
30 روز
6. ماهی‌ها هنگام خواب، چشمشان را می‌بندند.
صحیح
غلط
7. خواب دارای چند مرحله متفاوت است.
صحیح
غلط
8. یک سیکل کامل خوب چقدر طول می‌کشد؟
60 دقیقه
90 دقیقه
7 الی 9 ساعت
9. می‌توان با چشم باز خوابید .
صحیح
غلط
10. خواب آلودگی راننده دلیل 20 درصد از تصادفات جاده ای است.
دریافت پاسخ
صحیح
غلط
UserName