• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:14
  • تاريخ :

خمیر مایه به دما حساس است.

خمیر مایه به دما حساس است.
دمای روی نان 150 تا 205 درجه ی سانتی گراد
دمای داخلی یک قطعه نان تازه پخت شده. 100 درجه ی سانتی گراد
محدوده ی دمایی مرگ خمیرمایه. 55 تا 60 درجه ی سانتی گراد
محدوده ی دمایی آبی که برای مخلوط شدن اجزای خشک با خمیرمایه لازم است و در دستور غذاها ذکر می‌شود. 49 تا 55 درجه ی سانتی گراد
محدوده ی دمایی آب مورد نیاز برای اختلاط خمیر مایه با آّب و شکر. 41 تا 46 درجه ی  سانتی گراد
دمای اختلاط کمتر، برای زمانی که خمیر ترش با آب دمای پایین مخلوط می‌شود،

این عمل موجب خروج اسید آمینو از سلول ها می شود و خمیر را سفت و چسبناک کند.

38 درجه ی  سانتی گراد
محدوده ی دمایی مایعاتی که برای حل کردن خمیر ترش فشرده شده به کار می‌روند. 27 تا 32 درجه ی سانتی گراد
دمای بهینه، برای رشد خمیرمایه و رسیدن به مرحله ی تخمیر. 35 درجه ی  سانتی گراد
دمای آب پیشنهادی برای دمای ماشین نان پزی. 21 تا 27 درجه ی  سانتی گراد
دمای پیشنهادی یخچال برای نگهداری خمیر ترش در شرایط بهینه ی کارکرد. 4 درجه ی سانتی گراد
UserName