• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/07/24
  • تاريخ :

در مراسم گشایش نمایشگاه سومین مسابقه بین المللی نقاشی كودكان

چینی فروشان: مدارس ابتدایی به نقاشی توجه جدی داشته باشند

گروه فرهنگ و هنر: مدیر عامل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، خواستار توجه جدی به هنر نقاشی در مدارس ابتدایی كشور شد.

محسن چینی فروشان، در مراسم گشایش سومین مسابقه بین المللی نقاشی كودكان ایران و جهان افزود: استقبال كودكان و نوجوانان ایرانی و خارجی از این مسابقه، 4 برابر دوره گذشته است، به نحوی كه 15 هزار اثر از ایران و 28 كشور جهان به این مسابقه ارسال شده است.

او ایجاد فضای رقابتی و آشنایی كودكان و نوجوانان را با ویژگی ها و خصوصیات كشورهای دیگر، از اهداف این مسابقه بین المللی عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومی كانون پرورش فكری، چینی فروشان با انتقاد از حكم تخلیه فروشگاه كانون پرورش فكری - كه به درخواست اداره حقوقی دانشگاه تهران و از سوی دادگاه صورت گرفته است - گفت: طرح گستر ش فضای آموزشی این دانشگاه دراز مدت است و هیچ نیازی به تعجیل ندارد. بر این اساس، درخواست اجرای حكم تخلیه كتابفروشی این مركز، آن هم در روز جهانی كودك توجیه ناپذیر است.

UserName