• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:37
  • تاريخ :

امنیت در ماشین

در هر برخوردی، اصل کار و انرژی باید صدق کند و این بدان معنی است که کار لازم جهت متوقف کردن راننده، برابر با انرژی جنبشی راننده است. هر چه مسافت توقف کوتاه تر باشد، ضربه ی وارده نیز بیشتر است. کمربند ایمنی با بیش تر کردن مسافت توقف راننده، باعث کاهش یافتن ضربه ی وارده می‌شود.

امنیت در ماشین

 

تفاوت کیسه ی هوا و کمربند ایمنی از نقطه نظر نیروی وارده

هر چند متوسط نیروهای وارده به راننده ای که از کمربند ایمنی مناسب یا از کیسه هوا استفاده می‌کند یکسان است، ولی کیسه ی هوا طبق اصل پاسکال، فشار یکسانی به تمام نقاطی که با آن در تماس هستند، وارد می‌کند.

همان نیرو که توسط کمربند ایمنی مناسب به راننده وارد می‌شود، این بار توسط کیسه ی هوا، در یک سطح بزرگ تر پخش شده و فشار کم تری به بدن وارد می‌شود. استفاده از کیسه ی هوا بدین معنی نیست که نیازی به بستن کمربند ایمنی نداریم، چون کمربند ایمنی باعث می‌شود تا راننده از جای خود بیرون نیفتد؛ در حالی که کیسه ی هوا باعث می‌شود ضربه ی وارده به راننده کاهش یابد.

 

اقتباس شده از مجله، Physics Teache

 

کیسه هوا

کمربند ایمنی مناسب

تصادفات جاده ای

در مورد نیروی وارده بیشتر بدانیم

 

UserName