• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/07/23
  • تاريخ :

محبت و دوستی ( قسمت دوم )


16- گر مردم یكدیگر را دوست می داشتند تمام مسائل انسانیت حل می شد.

17-  آن كه همواره به حقیقت توجه دارد، با همنوع خود به مهربانی رفتار می كند.

18- محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان كرد. زیرا هیچ چیز لطیف تر از محبت نیست.

19- یك هدیه با ارزش كه هرگز فراموش نمی شود مهربانی و محبت است.

20- قایق محبت حتی بر كوه صعود می كند.

21- در جهان ، یگانه مایه نیكبختیِ انسان ، محبت است.

22- زندگی اگر با عاطفه و محبت درآمیخته  نباشد گوارا و زنده نخواهد بود.

23- كلمات مهرانگیز ممكن است كوتاه باشند، اما طنین رسایی دارند.

24- بهترین وسیله برای دفع دشمنان ازدیاد دوستان است.

25- ایجاد حس دوستی و صمیمیت ، زمینه ساز امنیت است.

26- برای برقراری رابطه دوستانه و رسیدن به حسن تفاهم ، طرح و حل اختلافات ، مفیدتر از سرپوش گذاشتن بر روی آنهاست.

27- خنده صادق ترین واكنش انسان است كه تحت اختیار او نیست، خنده هدیه بهشت و مهربانی خداوند است و سبب ایجاد و تقویت دوستی می شود.

28- اگر با دوستی و محبت زندگی كنید زندگی در دنیای امن را می آموزید.

29- اگر با توافق زندگی كنید دوست داشتن خود را می آموزید.

30- برای  دوست داشتن ، فرصت های نامحدودی وجود دارد و همه ما نیز استعداد ابراز آن را داریم.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName