• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2121
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:36
 • تاريخ :

چگونه زلزله بر روی ساختمانها اثر می‌گذارد

طرح درس:

زلزله چگونه بر روی ساختمانها اثر می‌گذارد؟

 

پایه:

راهنمایی و دبیرستان

 

خلاصه:

در این درس دانش آموزان فرصت می‌یابند تا به صورت Online زلزله هایی با بزرگی متفاوت را شبیه سازی کنند و ببینند که زلزله چگونه بر ساختمانها اثر می‌گذارد. آنها با جمع آوری اطلاعات از شبیه سازی و منظم کردن داده ها، موفق به نتیجه گیری می‌شوند.

 

استانداردهای آموزشی:

 

چگونه زلزله بر روی ساختمانها اثر می‌گذارد

 

دانش:

دانش آموزان با دانش زمین و تکنولوژی مربوط به آن آشنا می‌شوند.

دانش آموزان از تکنولوژی برای پیدا کردن، جمع آوری و ارزیابی از منابع مختلف استفاده می‌کنند.

دانش آموزان از منابع تکنولوژی برای حل مسایل و تصمیم گیری و انتخاب استراتژی استفاده می‌کنند.

 

اهداف تدریس:

 • دانش آموزان درباره اثر زلزله بر ساختمانها پژوهش می‌کنند.
 • دانش آموزان با استفاده از شبیه ساز به جمع آوری داده می‌پردازند.
 • دانش آموزان یافته های خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.

 

آماده سازی کلاس:

درباره زلزله در کلاس" توفان فکری " به راه بیندازید. از بچه‌ها درباره تجربیاتشان از زلزله بپرسید. درباره این موضوع بحث کنید که آیا می‌توان حدس زد یک ساختمان در زلزله دوام می‌آورد یا نه و راههای مقاوم سازی بناها چیست.

 

روند کار:

 1. از این شبیه ساز زلزله استفاده کنید. بچه‌ها را گروه بندی کرده و برایشان توضیح دهید که باید با ایجاد ساختمانهای مختلف، داده هایشان را در جدولی ذخیره کنند.

 2. با استفاده از شبیه ساز باید هر گروه 8 تا 10 زلزله را امتحان کند. متغیرهای شبیه سازی نوع خاک، نوع پی و اندازه زلزله است.

 3. درباره داده‌ها در هر گروه بحثی ایجاد کنید. آیا محل و نوع خاک، متغیر مهمی است؟ آیا نوع خاصی از پی، بهتر از بقیه عمل می‌کند؟ اندازه بزرگی زلزله چه اثری دارد؟

 

ارزیابی

نتایج و نتیجه گیری بچه‌ها را جمع آوری کنید. پاسخهایشان را به سوالات بالا، مورد ارزیابی قرار دهید. پاسخها باید بر مبنای اطلاعاتی باشد که جمع آوری کرده اند. نحوه ارائه داده‌ها را هم مورد ارزیابی قرار دهید. حالا از گروهها بخواهید همه نتایج را با هم در میان بگذارند و نتیجه کلی تری بگیرند.

 

 

 

مترجم:ساناز فرهنگی

خدايا سايه اي رفت از سر ما ... (متن مجري)

خدايا سايه اي رفت از سر ما ... (متن...

خدايا سايه اي رفت از سر ما ... (متن مجري)
آیا زلزله قابل پیش بینی است؟

آیا زلزله قابل پیش بینی است؟

آیا زلزله قابل پیش بینی است؟
زمین شناسی چیست؟

زمین شناسی چیست؟

زمین شناسی چیست؟
عطر مدرسه

عطر مدرسه

عطر مدرسه
UserName