• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:36
  • تاريخ :

میدان الکتریکی

 
  
  
اولین اکتشافات در زمینه الکتریسیته بسیار ساده بود، اما مفاهیمی که برای توجیه همین پدیده های ساده ابداع شد سبب گردید تا دانشمندان به ایده های نوینی دست یابند. میدان الکتریکی و خطوط میدان یکی از همین مفاهیم است. در واقع میتوان گفت که مایکل فارادی با این ایده خود راه را برای بسیاری از فیزیک دانان بعدی هموار نمود.

نویسنده:صادق بهداد

UserName