• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:33
  • تاريخ :

چگونه یک ماشین را به راه بیندازیم؟

ماشین را چطور راه بیندازیم؟

برای به کار انداختن ماشین، اول باید چرخ را بر خلاف جهت حرکت ماشین بچرخانید. یعنی در هنگام حرکت رو به جلوی ماشین، چرخ‎ها در خلاف عقربه های ساعت می‌چرخد، در نتیجه برای کوک کردن ماشین، باید چرخ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نخ به دور محور چرخ عقب، بپیچد. اکنون بازوی فنر نیز به عقب کشیده شده است.

حال با رها کردن فنر، بازو حرکت می‌کند و نخ کشیده می‌شود. محور چرخ عقب می‌چرخد و ماشین شما رو به جلو حرکت می‌کند.

پس از ساخت می‌توانید با دوستان خود مسابقاتی برگزار کنید:

  1. مسابقه‎ی مسافت: ماشین هر شخصی که مسافت بیشتری پیمود، برنده‌ی مسابقه است.
  2. مسابقه‎ی سرعت: مسافت معینی را مشخص کنید. ماشین هر شخصی که در مدت زمان کم‎تری این مسافت را پیمود، برنده‎ی مسابقه است.

صفحه قبل

صفحه بعد

 

 

نویسنده:حسن محمد پور

UserName