• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2108
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:32
 • تاريخ :

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! (5)

بزرگترین کشتی دنیا

مطلب قبلی

محاسبه مقدار نیروی شناوری: هرگاه جسمی در آب ( و یا هر سیال دیگر ) قرار بگیرد به علت وجود اختلاف فشار بین بالا و پایین جسم، این نیرو ایجاد می‌گردد.

به عنوان مثال فرض کنید یک جسم استوانه به طول h و مساحت قاعده A داخل آب قرار داشته باشد:

 

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

PA=P0+Pgh1 فشار در نقطه A

P

B=P0+Pgh2 فشار در نقطه B

F

A=(P0+Pgh1)Aبزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! F=P*A

FB=(P0+Pgh2)A

F=FB-FA=Pg(h2-h1)A بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!برآیند نیروهای وارد براستوانه

 

F=PghA بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

وزن آب (سیال) که حجمش معادل حجم جسم است.= F بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

 V=hAحجم جسم

 

یا نیروی ارشمیدس برابر است با وزن سیال جابجا شده به عنوان مثال اگر سنگی به حجم 2m3 در آب باشد و چگالی آب

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! باشد آنگاه مقدار نیروی ارشمیدس که با نماد Fb نمایش داده می‌شود:

 

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

 

حال اگر مقدار F

b که رو به بالا است کمتر از نیروی وزن که به طرف پایین است باشد حجم ته نشین می‌شود.

 

ته نشینی F

b<W

معلق بودن F

b=W

شناوری F

b>W

 

حال برویم سراغ سؤال اصلی: شناور کردن بزرگترین کشتی فقط با یک بشکه آب!!! اگر فرد باهوشی باشید، احتمالاً این سؤال برای شما پیش آمده که آیا ظرفی که برای شناور کردن جسمی استفاده می‌شود باید ظرف بسیار بزرگی باشد؟

جهت روشن شدن موضوع بیان کنید، نیروی شناوری وارد بر چهار جسم چه تنافوتی با یکدیگر دارند.:

جسم‌ها یکسان و مایع ظرفها نیز یکسان می‌باشد.

 

با توجه به توضیحات بالا متوجه شده اید که مقدار Fb وراد بر چهار جسم کاملاً یکسان می‌باشد.

 

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

 

اگر در شکلهای بالا ظرف را آنقدر کوچک کنیم که یک لایه ی بسیار نازک آب بین جسم استوانه ای و جداره ی ظرف باقی بماند باز هم همان مقدار Fb رو به بالا به جسم استوانه ای وارد می‌شود.

حال متوجه شدید که چگونه می‌توان بزرگترین کشتی دنیا را فقط با یک بشکه آب شناور کنیم. فقط نیاز به یک لایه نازک آب داریم.

 

سؤال از مفهوم متن

اگر جسمی به حجم V روی آب شناور باشد به طوریکه 40% حجم آن بیرون آب باشد. چگالی این جسم چقدر است؟ ( چگالی آب:

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! )

 

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

سؤال مفهومی از مبحث ارشمیدس

چند قطعه یخ داخل یک ظرف آب انداخته شده است، به طوریکه هم اکنون آب تا لبه ی ظرف پر می‌باشد. پس از آب شدن کامل یخها:

الف) آب از ظرف بیرون می‌ریزد.

ب) سطح آب از لبه ی ظرف پایین تر قرار می‌گیرد.

ج) سطح آب داخل ظرف تغییر نمی کند.

 

نویسنده:حسن محمد پور

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب...

هنگامی که جسمی را روی سطح آب قرار می‌دهید، همیشه روی سطح آب باقی نمی ماند. رودخانه را به خاطر بیاورید. سنگ‌ها ورته آب ته نشین شده اند. ولی توپ روی سطح همین رودخانه شناورمی ماند. چرا برخی اجسم روی آب شناور می‌شوند، ...
بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب...

شما سعی کردید توضیح دهید چرا اجسام در آب عکس R سبک تر از خارج آب، به نظر می‌رسند. و یا چرا نمی توان توپ عکس 9 را در آب غرق کرد. چیزی که باعث می‌شود این اتفاقات بیفتد را شناوری (Buoyancy) می‌نامیم. همانطور که در این عکس مشاهد می‌کنید، آب می‌خواهد اجسامی..
بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب...

چه چیز باعث می‌شود تا حسین نتواند توپ را در آب غرق کند، غواص بتواند براحتی سنگ را نگه دارد، و اجسام در آب سبک تر به نظر برسند؟ به عکس های زیر دقت کنید و با توجه به آنها سعی کنید دلایلی برای سه پدیده بالا بیان کنید. ....
UserName