• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:32
  • تاريخ :

بزرگ‌ترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! (3)

بزرگترین کشتی دنیا

مطلب قبلی

شما سعی کردید توضیح دهید، چرا اجسام داخل آب سبک تر به‌نظر می‌رسند، یا چرا نمی توان توپ را در آب غرق کرد. چیزی که باعث این اتفاقات می‌شود، شناوری (Buoyancy) نام دارد.

همان‌طور که در این عکس مشاهد می‌کنید، آب می‌خواهد اجسامی که داخلش قرار می‌گیرند را به سمت بالا هل دهد.

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

به عبارت دیگر به اجسامی که داخل آب قرار گرفته باشند نیرویی رو به بالا وارد می‌شود که این نیرو خلاف جاذبه‌ی زمین می‌باشد. بنابراین هنگامی که شما سعی می‌کنید توپ را داخل آب هل دهید با نیرویی رو به بالا مواجه می‌شوید که نمی گذارد توپ را داخل آب هل دهید.

به این نیرو، نیروی ارشمیدس می‌گوییم.

همین نیرو، کشتی را روی آب شناور می‌سازد.

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

به دلیل وجود همین نیرو، شما نمی توانید توپ را درون آب قرار دهید.

 همین نیرو، باعث می‌شود سنگ در آب سبک تر به نظر برسد.

ادامه مطلب

 

نویسنده:حسن محمد پور

UserName