• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:31
  • تاريخ :

بزرگ‌ترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! (1)

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

این یک دروغ علمی نیست. تردستی فریب دهنده هم نیست.

شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از یک بشکه آب، بزرگ‌ترین کشتی را شناور کنید. قبل از توضیح روش کار، ابتدا ببینیم چرا برخی اجسام روی آب شناور می‌شوند؟

به سه عکس زیر دقت کنید:

بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!! بزرگترین کشتی دنیا را با یک بشکه آب شناور کنید!!!

 

حسین تلاش می‌کند تا توپ را داخل  آب فرو برد.

توپ را به طرف پایین هل می‌دهد اما نمی تواند آن را به ته ظرف برده تا همان‌جا بماند.

 

هر چه توپ را با نیروی بیشتری هل می‌دهد، باز هم توپ پس از رها شدن، بالا می‌آید. چه اتفاقی افتاده است؟ اگر باور نمی کنید امتحان کنید.

 

سنگی که غواص زیر آب نگه داشته است، دقیقاً مانند همان سنگی است که حسین خارج آب نگه داشته است.

به نظر می‌رسد، غواص قدرتمندتر از حسین است. این طور نیست؟

این نتیجه گیری درست نیست.

 

آیا چنین تجربه ای داشته اید که جسم سنگینی را  زیر آب براحتی نگه دارید؟

حالا حسین وزن قطعه سنگ را خارج از آب و داخل آب مطابق شکل بالا اندازه گیری می‌کند.

 

خوب، پس معلوم شد قضیه از چه قرار است. آزمایش نشان می‌دهد وزن سنگ داخل آب کم‌تر است.

راجع به این آزمایش هیچ تردیدی نداشته باشید. می‌توانید امتحان کنید.

 

ادامه مطلب

نویسنده:حسن محمد پور

UserName