• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:24
  • تاريخ :

نظم

نظم

یک ساعت زنگ دار داشته باشید و خودتان صبح بیدار شوید تا استقلال بیشتری داشته باشید و برای کارهایتان به دیگران وابسته نشوید. سعی کنید در انجام کارهایتان در خانه و مدرسه مشارکت داشته داشته باشید.

 

صبح کمی زودتر بیدار شوید تا وقت کافی برای خوردن صبحانه داشته باشید و راه خانه تا مدرسه را هم با عجله نروید.

 

برای درس خواندن برنامه ریزی منظم داشته باشید تا در بعضی مواقع به خصوص زمان امتحان به شما فشار نیاید.

 

کارهای مهم روزاته تان را روی کاغذی بنویسید و در کنارمیزتان و یا محلی که در معرض دید است نصب کنید.

 

UserName