• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1388/06/23
  • تاريخ :

اهمیت تبلیغات

کسب و کار اینترنتی

فراموش نکنید، امروز تبلیغات یک جنگ است! یک جنگ بدون کینه و خون ریزی مانند بازی شطرنج. برای پیروزی نیاز به مهارت و دانش داریم. نکات مختلفی در این زمینه اهمیت پیدا می کند. یکی از نکات تبلیغاتی استفاده از کلمات تحریک کننده است. در کتاب کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی در این باره می خوانیم:
در متن تبلیغات خود از کلمات مهیج و تحریک کننده احساسات استفاده کنید. به عنوان مثال از کلمات عشق، امنیت، آسودگی، آزادی، خوشبختی، رضایت، پول، درآمد، سرگرمی و مانند آن ها استفاده کنید.

 

برای خرید کتاب کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب کار آفرینی کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.

UserName