• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1388/06/22
  • تاريخ :

رابطه بهائیت با تزار روسیه

بهائیت

در کتاب حسینعلی روسی معروف به بهاء الله در مورد ارتباط این خاندان با روسیه تزاری می خوانیم:

در این پرده  نمونه هایی از ارتباط تنگاتنگ و فوق العاده  خاندان حسینعلی با دولت و سفارت روسیه تزاری را به اختصار نشان می دهیم.

1) برادر بزرگتر حسینعلی، به نام حسن، منشی سفارت روسیه و حتی دارای مقام و منزلت شایانی نزد آن دولت بوده است.

2)شوهر خواهر حسینعلی، یعنی میرزا مجید آهی منشی سفیر روس، جناب پرنسس دالگورکی است.

3) شوهر عمه حسینعلی یعنی شوهر خواهر میرزا بزرگ نوری از اتباع دولت روسیه است.

 

برا خرید کتاب حسینعلی روسی معروف به بهاء الله کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب تاریخی کلیک کنید.

برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.

 

UserName