• تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/12/26 ساعت 14:52
  • تاريخ :

آموزشهای علمی - کاربردی در آموزش عالی (تکنولوژی)

آموزشهای علمی - کاربردی در آموزش عالی (تکنولوژی)

رشته های علمی - کاربردی بر آموزش حرفه‌ها و فنون مورد نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، هنر و معماری، مدیریت و خدمات اجتماعی و تکنولوژی علوم پایه متمرکز است. هدف از تشکیل این دوره‌ها تربیت نیروی تکنسین مورد نایز کشور و کاهش تمرکز بر رشته های آکادمیک یا نظری است. این دوره‌ها بصورت کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته اجرا می‌گردند. (جدول شماره 1-13 دوره های کاردانی ناپیوسته (علمی کاربردی) و جدول 1-14 مراکز آموزشی دوره های کاردانی ناپیوسته (علمی - کاربردی) و جدول 1-15 دوره های کاشناسی ناپیوسته (علمی - کاربردی) را نشان می‌دهد.

 

جدول 1-13 دوره های کاردانی ناپیوسته (علمی - کاربردی)

کاردان فنی کاردانی معلم فنی
الکترونیک قدرت مخابرات ابزارسازی تاسیسات تهویه و تبرید تاسیسات آبرسانی و گازرسانی جوشکاری صنایع اتومبیل ماشین ابزار نقشه کشی صنعتی صنایع چوب ریخته گری سرامیک زنگرزی نساجی پتروشیمی پل سازی و ابنیه فلزی زیرسازی راه ساختمانهای بتنی عمران روستایی کارهای عمومی ساختمان

معماری نقشه برداری آمار حسابداری کاربرد کامپیوتر مدیریت بازرگانی

الکترونیک قدرت تاسیسات تهویه و تبرید صنایع اتومبیل ماشین ابزار صنایع چوب ریخته گری سرامیک صنایع شیمیایی کارهای عمومی ساختمان معماری بهداشت محیط بهداشت و کودکیاری خیاطی و تکنولوژی دوخت مخابرات نساجی کاربرد کامپیوتر رنگرزی گرافیک بورسیه کاربرد کامپیوتر

 

جدول 1-14 مراکز آموزش دوره های کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی

آموزشکده فنی اصفهان آموزشکده فنی ارومیه آموزشکده فی اهواز آموزشکده فنی بندرعباس آموزشکده فنی تبریز آموزشکده فنی شماره 2 تهران آموزشکده عالی فنی انقلاب اسلامی آموزشکده فنی زاهدان آموزشکده فنی رشت آموزشکده فنی دختران تهران آموزشکده فنی زنجان آموزشکده فنی ساری

آموزشکده فنی سمنان آموزشکده سنندج آموزشکده فنی شهرکرد آموزشکده فنی شیراز آموزشکده فنی قزوین آموزشکده فنی کاشان آموزشکده فنی کرمان آموزشکده فنی کرمانشاه آموزشکده فنی مشهد آموزشکده فنی همدان آموزشکده فنی یزد آموزشکده فنی خرم آباد

 

جدول 1-15 دوره های کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی

دبیر فنی الکترونیک، دبیر فنی قدرت ،دبیر فنی تاسیسات، دبیر فنی اتومکانیک، دبیر فنی ماشین ابزار، دبیر فنی صنایع فلزی، دبیر فنی صنایع چوب، دبیر فنی ریخته گری، دبیر فنی صنایع شیمیایی، دبیر فنی کارهای عمومی ساختمان دبیر فنی معماریف دبیر فنی گرافیک، دبیر فنی حسابداری، دبیر فنی طراحی و تکنولوژی دوخت، دبیر فنی نقشه کشی صنعتی، دبیر فنی قالب سازی، دبیر فنی کاربرد کامپیوتر، دبیر فنی شیمی نساجی، دبیر فنی تکنولوژی آموزشی، دبیر فنی سرامیک

UserName