• تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/12/26 ساعت 14:51
  • تاريخ :

هماهنگی در مطالعه دروس

هماهنگی در مطالعه دروس

 

قبلا گفتیم که داوطلبی که صد در صد مطالب را با عمق هشتاد درصد می‌خواند، بهتر از داوطلبی نتیجه می‌گیرد که هشتاد درصد مطلب را با عمق صد در صد می‌خواند. کارنامه این دو داوطلب فرضی را با هم مقایسه کنید:

داوطلبA:

درس ریاضی زیست فیزیک شیمی
درصد 20 90 50 90
تراز 4500 7000 5500 8000
داوطلبB:
درس ریاضی زیست فیزیک شیمی
درصد 65 70 55 60
تراز 7500 6500 6000 6000

این دو داوطلب از نظر میانگین نمره خام با هم برابرند ولی میانگین نمرات تراز نشان می‌دهد که داوطلبB، 250 نمره از داوطلب A بالاتر است. کسانیکه در کنکور ناهماهنگ با دیگر افراد مجموعه داوطلبان گروه آزمایشی خود مطالعه می‌کنند از نقاط قوتشان خیلی نتیجه نمی گیرند، در صورتیکه نقاط ضعفشان به آنها خیلی آسیب می‌زند، یعنی اگر ناهماهنگ با مجموعه درس بخوانید، نقاط قوت نمی تواند جبران نقاط ضعف را بکند. بنابراین کنار گذاشتن یک درس به طور کامل اشتباه است. ضمنا می‌توانید یک درس اصلی و محوری گروه آزمایشی را با قدرت و تسلط خیلی بیشتر بر درس های دیگر جبران کنید. توصیه ما این است که از هر گونه افراط و تفریط بپرهیزید و در مطالعه دروس اعتدال را در پیش گیرید. نمونه هایی از افراط و تفریط های متداول

 

داوطلبان:

گروه آزمایشی تجربی:

  • ریاضی و فیزیک را می‌خوانید و زیست شناسی را کمتر از حد می‌خوانید. 
  • ریاضی و فیزیک را کنار می‌گذارید یا درصد خیلی پایینی جواب می‌دهید. در عوض زیست شناسی و شیمی را خیلی زیاد می‌خوانید.

 

گروه آزمایشی ریاضی: 

  • شیمی را در حد افراط می‌خوانید ولی به درس های ریاضی و فیزیک کم توجه می‌کنید. 
  • حساب دیفرانسیل و انتگرال را زیاد می‌خوانید ولی هندسه و گسسته را کم می‌خوانید. 
  • شیمی را به کلی کنار می‌گذارید یا خیلی کم می‌خوانید و می‌گوئید ضریب شیمی کم است.

 

گروه آزمایشی علوم انسانی:

  • از ابتدا به کلی ریاضی را کنار می‌گذارید و یا خیلی کم می‌خوانید و می‌گوئید حسابداری و مدیریت را انتخاب نمی کنم.

فراموش نکنید که کنار گذاشتن یک درس به طور کامل اشتباه است.

نویسنده: روح اله آقا صالح

UserName